Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen utlyser 8,5 miljoner för fler blommande ytor på landsbygden

Åkrar med rad av träd emellan.

Nu kan organisationer och företag som vill skapa nya blommande ytor och andra småbiotoper i länet söka stöd för detta hos Länsstyrelsen Östergötland.

Nya livsmiljöer och bättre förutsättningar för insekter och fåglar genom samarbete är syftet med det stöd som nu går att söka via Länsstyrelsen Östergötlands webbplats. Totalt ska länsstyrelsen fördela 8 500 000 kronor till olika projekt.

Att anlägga blommande ytor och nya småbiotoper av olika typer är ett sätt att stärka miljöer för biologisk mångfald i slättlandskapet. Med småbiotop menas en liten, avvikande biotop i ett för övrigt enhetligt landskap som dominerar i ett område. Exempel på småbiotoper i odlingslandskapet är bland annat öppna diken, stenmurar, åkerholmar och alléer.

Denna utlysning är ny och ska stötta samarbetsprojekt mellan aktörer som tillsammans skapar goda förutsättningar att öka den biologiska mångfalden, säger Susanne Boe-Skåmedal, chef vid enheten för landsbygd på Länsstyrelsen Östergötland.

För att besluta vilka som ska få ta del av stödpengarna lutar sig länsstyrelsen mot ett antal villkor. Bland annat ska projekten vara samarbeten bestående av minst två aktörer. Åtgärderna måste också anläggas på landsbygden, i slättlandskapet.

Föreningar, företag, myndigheter, kommuner, regioner och andra organisationer kan söka stödet, men inte privatpersoner. Möjligheten att ansöka är öppen mellan 21 maj och 21 september 2024.
Läs mer om utlysningen och de fullständiga villkoren på vår samlingssida för utlysningar. Du skickar in din ansökan på Jordbruksverkets webbplats.

Utlysning av stöd till samarbete för blommande ytor och småbiotoper

E-tjänst för projektstöd, investerings­stöd och företagsstöd (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Belopp

Det maximala beloppet du kan få i stöd för ditt projekt är beroende på hur många samarbetspartners projektet har. Ditt projekt kan som mest få:

  • 250 000 kronor i stöd om projektet består av 2 till 5 samarbetspartners.
  • 1 000 000 kronor i stöd om projektet består av 6 till 10 samarbetspartners.
  • 2 500 000 kronor i stöd om projektet består av fler än 11 samarbetspartners.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss