Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan du rapportera nya skarvkolonier via webben

Fotografi på en skarv som flyger nära vattenytan

För att upptäcka nyetableringar av skarvkolonier i områden där häckningar inte tidigare skett, har Länsstyrelsen Östergötland tagit fram ett rapporteringsformulär för markägare och allmänhet.

En del i skarvförvaltningen är att följa upp storleken på länets skarvpopulation, häckningskoloniernas utbredning i länet samt hur skarven har påverkats av genomförda förvaltningsåtgärder.

– Allmänhetens lokala kännedom är en bidragande faktor för att följa skarvens utbredning, då Länsstyrelsen efter rapporter tidigt kan få kännedom om nyetablerade kolonier. Det möjliggör att nyetablerade kolonier tas med i inventeringen av skarv, och att eventuella åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede, vilket är värdefullt för förvaltningen, säger Jim Forsberg vilthandläggare.

Skarven återvänder från sina vinterkvarter under mars och april för att häcka. Vid ankomsten påbörjar de sitt bobyggande med hjälp av kvistar, tång och liknande material. Bona kan vara placerade i träd eller direkt på marken. Andra platser där större antal skarvar samlas men inte häckar, till exempel rastplatser, räknas inte som skarvkolonier.

Allmänhetens rapporter är inte bara värdefulla för att bidra till inventeringen. Ett av målen i länets förvaltningsplan för skarv är kopplat till etablering av skarvkolonier, där nyetablering, där det är möjligt, ska förhindras inom och i närheten av fredningsområden för fisk, i insjöar med värdefulla fiskbestånd samt i närheten av bostadshus.

Har du upptäckt en nyetablering kan du rapportera detta via formuläret

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss