Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämställdhetsministern besökte Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson hälsas välkomna av Isak Hjortzberg, enhetschef och Sandra Petersson, avdelningschef Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson hälsas välkomna av Isak Hjortzberg, enhetschef och Sandra Petersson, avdelningschef Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Frågorna var många och intresset stort hos jämställdhetsminister Paulina Brandberg som i går under några timmar besökte länsstyrelsen och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Det var värdefullt att få möjligheten att berätta om vår verksamhet och det arbete som genomförs utifrån förordningen och även visa bredden i den palett av kompetenser som finns inom NCH. Detta för att åskådliggöra hur centrumet stödjer och bidrar till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå, säger avdelningschef Sandra Petersson.

Det var ett stort sällskap som tillsammans med jämställdhetsminister Paulina Brandberg i måndags besökte Linköpings slott för att få en fördjupad inblick i hur Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck arbetar. Hon fick träffa flertalet av medarbetarna.

Besöket startade strax före lunch med ett välkomnande och en introduktion från länsledningen med landshövding Carl Fredrik Graf och länsråd Ann Holmlid.

Sedan följde en presentation av verksamheten av avdelningschef Sandra Petersson och enhetschef Isak Hjortzberg som beskrev verksamheten och berättade om den palett av kompetenser som finns hos de olika medarbetarna och som svarar upp väl mot uppdraget att på en strategisk nivå och på olika sätt bland annat stödja kommuner och regioner i att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stödet till de som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Därefter intogs lunch följt av tre föreläsningar av olika medarbetare: Omvärldsbevakning, analys och trender, Stöd till utsatta samt deras närstående, Regionala resurscentra (RC) samt den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson visade stort intresse för verksamheten och flikade in med många nyfikna och engagerade frågor.

– Ett mycket givande besök som visar hur viktig den här samhällsfrågan är och som sätter ytterligare fokus på ämnet, vilket vi välkomnar, säger länsråd Ann Holmlid.

– Vi är tacksamma för att statsrådet tog sig tid att besöka oss. Det är viktigt att vår uppdragsgivare på plats följer vår verksamhet. Vi gavs möjlighet att visa upp hur vi tar oss an ett komplext och mycket viktigt uppdrag, säger landshövding Carl Fredrik Graf.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) inrättades den 1 oktober 2022. Centrumet ska bidra till strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Centrumet ska bland annat stödja kommuner och regioner i deras arbete med att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stödet till utsatta.

hedersförtryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss