Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kartläggning gällande hur mänskliga rättigheter tillgodoses

Flicka som gör ett hjärta med händerna

Levnadsförhållandena i Sverige visar på skillnader i hur väl de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Kön, ålder och födelseregion är ofta en del av förklaringen.

Lägesbilden för vårt län stämmer hyggligt väl med den nationella bilden. Men mellan kommuner i Östergötland kan det skilja mycket, säger Alma Basic, samordnare för mänskliga rättigheter vid Länsstyrelsen Östergötland.

Under 2023 har länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter och barnets rättigheter tagit fram statistik inom ett antal rättighetsområden: Rätten till tillfredställande levnadsstandard, rätten till arbete och rätten till utbildning. Statistiken presenteras både på nationell, regional och lokal nivå och är indelad efter kön, ålder och födelseregion. För att komplettera statistiken och fånga ytterligare information inom områdena har dialog förts med civilsamhället.

Mänskliga rättigheter gäller alla. Men statistiken visar på skillnader både mellan län och kommuner samt mellan individer. Skillnaderna syns tydligt när vi delar in statistiken på kön, ålder och födelseregion, säger Hennie Järnberg, nationell samordnare för uppdraget i mänskliga rättigheter.

Från den nationella lägesbilden kan man bland annat se:

  • Att den ekonomiska utsattheten generellt ökat något under tidsperioden 2009–2021. Men den har minskat för individer födda utanför Sverige. Även sysselsättningen har ökat för personer födda utanför Sverige. Däremot finns det stora skillnader i disponibel inkomst kopplat till var du är född.
  • Andelen barn som lever i familjer med låg inkomst har ökat under tidsperioden 2011–2021.
  • Betydligt fler utrikes födda bor trångbott jämfört med inrikes födda.
  • Kvinnor lever i större utsträckning i ekonomisk utsatthet och har även en lägre disponibel inkomst än män.

Syftet med lägesbilderna är att skapa dialog och stödja utvecklingen inom området, både på nationell och regional nivå. Det kan även stärka Länsstyrelsens arbete inom sakområdet. Både gentemot kommuner, andra myndigheter eller andra externa aktörer, och i det interna arbetet inom andra sakområden, säger Alma Basic, samordnare för mänskliga rättigheter vid Länsstyrelsen Östergötland.

Axplock från lägesbilden i Östergötland

Nedan finns två axplock från lägesbilden i Östergötland som rör bostadsmarknadsläget samt ekonomisk utsatthet.

Bostadsmarknadsläget

I Östergötlands län fanns det cirka 471 000 invånare år 2022. Andelen invånare som bor i hyresrätt varierar mellan länets kommuner från 13,6 procent i Ydre till 42 procent i Norrköping. I hela länet ligger andelen som bor i hyresrätt på drygt 36 procent och motsvarande för riket ligger på cirka 30 procent.

Trångboddhet

Trångboddhetsnorm definierades i mitten av 60-talet och innebär 2 individer per sovrum. Kök, badrum och vardagsrum exkluderas.

För år 2022 ligger trångboddhet i länet på 4,8 procentenheter och motsvarande andel för riket ligger på 6,5 procentenheter. Kommunen med lägsta andel trångbodda i länet är Ydre med knappt en procent och den med högsta andel är Norrköping med 5,9 procentenheter.

Trångboddheten i Östergötlands län varierar beroende på födelseregion. Personer med födelseregion i Afrika söder om Sahara är mest trångbodda med andelen runt 31 procentenheter medan personer med födelseregion i Sverige utgör endast 2,3 procentenheter av alla trångbodda i länet.

Ekonomisk utsatthet

Andel personer som lever i ekonomisk utsatthet i Östergötlands län år 2021 varierar mellan länets kommuner. Det lägsta värdet av ekonomisk utsatthet hittas i Söderköping med 10,7 procentenheter medan det högsta värdet hittas i Ödeshög med 18,1 procentenheter. Det genomsnittliga värdet i hela länet för 2021 är 15,3 procentenheter medan motsvarande värde för riket ligger på 13,8 procentenheter.

Fakta/Detta har kartlagts i lägesbilden

Sammanräknad förvärvsinkomst, ej förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning¸ ej förvärvsarbetande, öppet arbetslösa, avhysningar som berör barn, bostadsmarknadsläge, trångboddhet, ekonomisk standard¸ disponibel inkomst, låg inkomststandard¸ ekonomisk utsatthet¸ rätten till utbildning, behöriga och ej behöriga elever till nationella programmet och förskola.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss