Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny stödlinje för utsatta öppnar till sommaren

Två tjejer i en gunga

Till första juni öppnas en ny stödtelefon för de som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck samt deras närstående. Stödtelefonen kommer att drivas av Nationellt centrum för kvinnofrid.

– Vi är nu klara med ansökningsprocessen och ser fram emot att stödlinjen öppnar till sommaren, säger Sandra Petersson, chef för Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH), vid Länsstyrelsen Östergötland.

Utifrån NCH:s uppgift att säkerställa att det finns en nationell stödfunktion för utsatta och deras närstående, har aktörer under hösten fått möjlighet att ansöka om att få införa och driva verksamheten inom ramen för ett pilotprojekt. Valet föll på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), som idag redan driver tre stödlinjer och har värdefulla erfarenheter och kunskaper från dessa.

Stödlinjen ska erbjuda råd och vägledning på generell nivå. Linjen ska vara öppen för alla oavsett kön och ålder. Initialt erbjuds stöd via telefon men det kommer även att finnas en chattfunktion på sikt.

– Vi ser fram emot att ta oss an det nya uppdraget. Vi har lång erfarenhet av att driva stödtelefon för våldsutsatta och tar redan idag emot samtal från personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, säger Anita Hussénius, föreståndare på NCK.

Enligt Anita Hussénius visar NCK:s erfarenheter att stödtelefoner som tydligt riktar sig till en specifik grupp även sänker tröskeln för utsatta att söka hjälp.

Verksamheten kommer att drivas som ett pilotprojekt på först ett år och med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Nu initieras arbetet med att formalisera projektet och sätta strukturen för det fortsatta samarbetet.

– Detta är ytterligare ett steg i det viktiga arbetet med att bekämpa det allvarliga och komplexa samhällsproblem som hedersrelaterat våld och förtryck är, säger Sandra Petersson.

För mer information kontakta gärna:

Sandra Petersson
chef Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland
010–223 57 80
sandra.petersson@lansstyrelsen.se

Anita Hussénius
föreståndare Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
073-469 7303
anita.hussenius@nck.uu.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss