Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nato och ledarskap i kris och krig i fokus på årets Totalförsvarskonferens

Landshövding Carl Fredrik Graf och överste Mats Antonsson, chef för försvarsmaktens helikopterflottilj står på en scen och pratar

Försvarsmaktens förberedelser inför Natomedlemskapet. Människors reaktioner i kris. Frivilliga försvarsorganisationer som resurs. Rysslandskrisen och vad det är som står på spel. Det var några av punkterna på årets Totalförsvarskonferens som Länsstyrelsen Östergötland årligen arrangerar tillsammans med Försvarsmaktens helikopterflottilj.

Igår under torsdagen ägnade sig runt 300 personer åt att förkovra sig i totalförsvar, ledarskap i kris och krig samt förberedelser inför ett Natomedlemskap. Konferensen är ett tillfälle för de som jobbar med totalförsvarsfrågor inom både offentlig och privat verksamhet, att öka sin kunskap och samverka inom totalförsvarsplaneringen.

– Det är viktiga frågor och aspekter eftersom vi, i detta osäkra omvärldsläge, måste vara förberedda på att verka i en långt annorlunda miljö än en helt vanlig vardag då allt fungerar precis som det alltid gjort. Dagen var värdefull och lärorik. Vi kunde samla många aktörer i länet för att öka allas våra kunskaper och peka ut en riktning för vårt fortsatta arbete att tillsammans bli starkare, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sveriges förberedelse för inträde i Nato

Överste Mats Antonson, chef på Försvarsmaktens helikopterflottilj, understryker värdet av den årliga Totalförsvarskonferensen som arrangerades igår, torsdag. Under eftermiddagens samtal och föreläsningar låg fokus på Natos historia och Försvarsmaktens förberedelser inför Natomedlemskapet.

– Redan innan det var krig i Europa visade många samhällsaktörer i Östergötland engagemang för Sveriges totalförsvar. I år har vi fokuserat mycket på Sveriges förberedelser för inträde i Nato. För oss som följt de senaste decenniernas säkerhetspolitiska utveckling på nära håll är det ingen tvekan om att det är här vi hör hemma. Sverige stärker Natos militära förmåga och Nato stärker Sveriges försvarsförmåga.

– Försvarsmakten har sedan många år tillbaka övat och genomfört skarpa operationer tillsammans med Nato och har bra förutsättningar att integrera verksamheten som Natomedlem. Vi är redo för anslutning. Det visade sig inte minst under försvarsmaktsövningen Aurora 23 tidigare i år, säger Mats Antonson, chef på Försvarsmaktens helikopterflottilj.

Landshövding Carl Fredrik Graf tillägger:

– Och när Sverige blir medlemmar i Nato kommer det att påverka hela totalförsvaret, inte minst de civila delarna. Och vi har, under denna givande konferens, på olika sätt fått ökade kunskaper om Nato och främjat samverkan mellan viktiga aktörer i länet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss