Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tydligt ojämställda arbetsvillkor i länets kommuner och region

Kvinna som går genom en korridor på ett äldreboende. Längre ner i korridoren sitter en äldre dam i en rullstol.

I kvinnodominerande yrken har chefer långt fler medarbetare under sig jämfört med vad en chef i mansdominerande yrken har.

Rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren? – En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner” ger en tydlig bild av ojämställdhet. I mansdominerande yrken har en chef oftast färre än 20 medarbetare medan en chef i kvinnodominerande yrken många gånger ansvarar för 30-40 medarbetare, i några fall till och med fler.

– Hur bra förutsättningar ges en chef för ett så stort antal medarbetare och hur påverkar det de anställdas villkor och arbetsmiljö, frågar sig Jenny Gleisner, jämställdhetsutvecklare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren? - En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner” är ett samlat initiativ från 16 Länsstyrelser som omfattar resultat från 224 kommuner och 16 regioner. I rapporten jämförs ett urval av arbetsvillkor mellan den mest mansdominerade respektive den mest kvinnodominerande yrkeskategorin hos varje kommun och region.

Syftet med rapporten är att synliggöra lokala och strukturella skillnader i arbetsvillkor och att den ska utgöra underlag för det fortsatta arbetet för ekonomisk jämställdhet i kommuner och regioner. Rapporten jämför tio olika villkor: till exempel sjukfrånvaro, deltidsarbete, medarbetare per chef, möjlighet till flextid och delade turer. Stress, arbetstrivsel och arbetstid är exempel på faktorer som forskning visar påverkar ekonomin och hälsan.

I rapporten kan några generella slutsatser dras:

  • Deltid är vanligare i de kvinnodominerade yrkesgrupperna, vilket får direkta konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten och fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Sjukfrånvaron är högre i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket enligt rapporten indikerar bristande jämställdhet både gällande arbetsmiljö och det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Antalet medarbetare per chef är signifikant högre i de kvinnodominerade yrkesgrupperna samtidigt som de kvinnodominerade yrkena oftare innebär arbete med människor, vilket är mer komplext. Det gör det svårare att prioritera bort arbetsuppgifter, vilket borde kräva ett närmre ledarskap för att motverka stress och ohälsa.

I samtliga kommuner i Östergötland är det fler medarbetare per chef i de kvinnodominerade yrkeskategorierna än i de mansdominerade. Allra störst är skillnaderna i Linköping, Vadstena och Ydre kommun. Samtliga kommuner i länet anger fler än 20 medarbetare per chef i de kvinnodominerade yrkesgrupperna, vanligtvis mellan 30-40 och i några fall ännu fler. Enbart i Finspång och Motala anges antalet medarbetare per chef vara fler än 20 i de mansdominerade yrkesgrupperna.

Utmaningar gällande rekryteringar

– Rapporten visar att det är betydligt fler anställda per chef i kvinnodominerade yrken; oavsett storlek på kommun. Man kan ju fundera över hur bra förutsättningar man ges som chef för ett större antal medarbetare och hur det påverkar de anställdas villkor och arbetsmiljö. Inom kvinnodominerade grupper återfinns många välfärdsyrken där vi redan nu ser utmaningar exempelvis gällande rekrytering, säger Jenny Gleisner, jämställdhetsutvecklare vid Länsstyrelsen Östergötland.

– Förutom fler anställda per chef ser vi mer helgs- och kvällsjobb samt att andelen heltidsarbetande är klart lägre i de kvinnodominerade arbetsgrupperna. Lägger vi på sjukfrånvaron är den betydligt högre, berättar Karin Linkhorst, jämställdhetsutvecklare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länen samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Under de kommande åren är frågan om ekonomisk jämställdhet ett nationellt prioriterat område.

Länsstyrelserna vill stötta kommunerna och regionerna i deras arbete med jämställda arbetsvillkor för att öka den ekonomiska jämställdheten, förbättra hälsan och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Rapporten: Hur jämställda är arbetsvillkoren? – En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerande yrken i kommuner och regioner? Pdf, 561.5 kB.

Den 20 oktober kommer Länsstyrelsen att genomföra en frukostföreläsning och berätta mer om rapporten. Målgrupp för föreläsningen är chefer, politiker och de som arbetar med HR-frågor inom kommun och region.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss