Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om ändrade havsplaner för mer vindkraft i havet

Östersjön

Förslagen till ändrade havsplaner, som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft, finns nu tillgängliga för intressenter och allmänhet.

Sverige har tre havsplaner, för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ger vägledning om hur våra havsområden ska användas. Nu pågår arbetet med att uppdatera havsplanerna så att det blir möjligt med mer energiutvinning till havs, ett arbete som leds av Havs- och vattenmyndigheten.

Samrådet är en del i detta arbete. Förslagen till nya havsplaner finns nu tillgängliga och under samrådet, som pågår mellan 14 september och 15 december, kan alla som vill ta del av förslagen och lämna synpunkter på dem och på vilka områden som är mest lämpliga för havsbaserad vindkraft.

Länsstyrelsen deltar i och stöttar Havs- och vattenmyndighetens arbete och bidrar med underlag. Vid behov samordnar vi gärna ett möte för länets kommuner och Region Östergötland.

Vi vill att många ska bidra med synpunkter så att havsplanerna blir så väl utformade som möjligt. Samrådet är ett särskilt viktigt tillfälle för lokala och regionala aktörer att påverka och bidra med sina kunskaper. Generellt fokus i havsplanerna kommer att vara på havsbaserad vindkraft men även frågor som rör naturvård och kulturmiljöfrågor i ett lokalt och regionalt perspektiv kan komma att beröras, säger samhällsplanerare Jonas Nygren, samordnare för havsplanering i Östergötland.

För att alla som är med i samrådet bättre ska förstå vad förslagen till energiområden kan innebära har Havs- och vattenmyndigheten även tagit fram en konsekvensbeskrivning som visar förslagens potentiella miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter.

Som en del i samrådsprocessen kommer Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med berörda länsstyrelser att hålla informationsmöten på sex platser i landet under oktober.

  • 10 oktober – Luleå
  • 11 oktober - Örnsköldsvik
  • 12 oktober – Gävle
  • 17 oktober – Göteborg
  • 18 oktober – Kristianstad
  • 19 oktober – Linköping

Ta del av samrådsversionen av förslagen med tillhörande konsekvensbeskrivningar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Havsplanering, Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Mer om länsstyrelsernas roll i havsplaneringen:

Havsplanering Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jonas Nygren

Samhällsplanerare, samordnare för havsplanering i Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss