Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetet mot prostitution och sexköp i länet behöver stärkas

Sexköp.

Den största delen av prostitutionen i länet sker oftast där sexköparen själv är bosatt.

Länsstyrelsens rapport ”Prostitution och människohandel - Förekomst och efterfrågan i Östergötland” – visar, förutom en stor utbredning av sexhandel i länet, att flera samhällsaktörer som Regionen, kommuner och myndigheter på olika sätt behöver stärka och systematisera arbetet mot prostitution och sexköp.

Den största delen av prostitutionen sker oftast där sexköparen själv är bosatt. Sexköpare från mindre kommuner i länet reser dock till de två största kommunerna Linköping och Norrköping där drygt 80 procent av all prostitution äger rum. Åldersspannet på sexköparen är 19 till 69 år och medelåldern är 37 år.

Det har under åren på olika sätt gjorts undersökningar på nationell nivå och kommunnivå när det gäller att kartlägga förekomsten av sexhandel. Och i viss mån också på länsnivå.

Men inte i Östergötland och på detta sätt.

Rapporten syftar till att ge ökad kunskap med fokus på hur förekomst och efterfrågan kan ta sig i uttryck i Östergötland. Länsstyrelsens roll är att nationella mål ska få genomslag i länet. Det ska ske genom samordning och samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och relevanta aktörer i länet.

Rapporten ”Prostitution och människohandel - Förekomst och efterfrågan i Östergötland” har tagits fram för just att samverka i denna viktiga samhällsfråga och också från Länsstyrelsens sida samordna arbetet mot prostitution och sexköp i länet.

Bevakat under två år

Bland annat har en webbsida, där sexuella tjänster erbjuds, under två års tid bevakats och utifrån antal annonser och en framtagen beräkningsmodell har antal sexköp i länet uppskattats till cirka 1 500 per år. Vidare har också bland annat sexköpsdomar i länet kartlagts och analyserats.

– Vi har fokuserat på en webbsida med sexannonser. Men det finns flera webbplatser och andra kontaktvägar. Det finns därmed skäl att tro att mörkertalet är väldigt stort, säger Johan Landstedt, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor.

I länets kommuner sker sexköpen till drygt 80 procent i de två största kommunerna, i Linköping och Norrköping.

– Människor i Östergötland blir exploaterade och kroppar köps för sex. Men även om problemet är som allra störst i Linköping och Norrköping är frågan en angelägenhet för hela länet då sexköpare reser från mindre kommuner till de två största städerna i länet, säger Janni Ottey, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor.

Majoriteten av sexköpen har skett i kommunen där sexköparen själv är bosatt och åldersspannet är 19 till 69 år. Medelåldern på sexköparen är 37 år.

– Rapporten visar att vi tillsammans i länet måste stärka jobbet mot sexuell exploatering, prostitution och människohandel. Kommuner, Regionen och berörda myndigheter bör på många olika sätt systematisera arbetet och hitta fungerande samverkansformer, säger Johan Landstedt.

Rapportens författare föreslår följande åtgärder:

  • Att kartläggning om både förekomst och efterfrågan systematiseras och inkluderas i lokala läges- och problembilder som följs upp.
  • Att berörda kommuner, Region Östergötland och övriga myndigheter har ett systematiskt arbete kring kompetensförsörjning.
  • Att det finns lokal eller regional spetskompetens att tillgå vid behov.
  • Att resursen regionskoordinator mot prostitution och människohandel knyts till samtliga kommuner i länet och Region Östergötland.
  • Att det finns en förmåga att upptäcka och ge stöd till utsatta och att det finns en förmåga att upptäcka och ge stöd till sexköpare att bryta ett skadligt beteende.

Rapporten: Prostitution och människohandel - Förekomst och efterfrågan i Östergötland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss