Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny webbplats framtagen: könsstympning.se

Tre tonårstjejer utomhus

I dag lanseras den nya webbplatsen könsstympning.se. Syftet är att förebygga brottet könsstympning och att få fler utsatta flickor och kvinnor att söka vård.

– Könsstympning av flickor och kvinnor medför stort lidande och är en allvarlig kränkning av individens mänskliga rättigheter. Genom samlad och tillgänglig information på webben hoppas vi bidra till ökad kunskap i det gemensamma arbetet med att förebygga och bekämpa könsstympning, säger Sandra Petersson, chef för Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Konsekvenserna av könsstympning kan medföra såväl fysiskt som psykiskt lidande, som smärta och traumareaktioner. Det är dessutom ett brott mot svensk lagstiftning och bryter mot mänskliga rättigheter. Enligt WHO:s beräkningar är mer än 200 miljoner kvinnor och flickor världen över könsstympade och 3,9 miljoner flickor utsätts varje år. Det är oftast flickor mellan 4 och 14 år som könsstympas. Flest utsätts i Afrika och Mellanöstern.

I Sverige kan 68 000 flickor och kvinnor leva med konsekvenserna av könsstympning, enligt en uppskattning från Socialstyrelsen. Antalet flickor som riskerar att drabbas uppskattas till mellan 13 000 och 23 000.

Webbplatsen könsstympning.se vänder sig till flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående samt till yrkesverksamma som möter utsatta eller deras närstående. Målet är att fler ska agera för att skydda flickor från könsstympning och att fler utsatta söker det stöd de har rätt till. Där finns information om rättigheter, skyldigheter och vart det går att vända sig för stöd. Yrkesverksamma hittar specifik information utifrån sin yrkesroll inom förskolan, skolan, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Till utsatta flickor och kvinnor och deras närstående finns även en broschyr som yrkesverksamma kan använda i mötet med utsatta. Broschyren har översatts till flera språk.

Informationsinsatserna har planerats och genomförts av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten, på uppdrag av regeringen.

Till könsstympning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss