Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytterligare undantag införs för att underlätta för lantbrukare


Skördat gräsfoder på mindre gräsplätt.

Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Trots att första halvan av juli månad bjöd på mer regn återstår problemen med långvarig foderbrist. Länsstyrelsen Östergötland har därför fattat ett förlängt och utökat beslut som ger länets lantbrukare större möjligheter att skörda foder utan att få avdrag på sina ekonomiska jordbrukarstöd.

Den senaste tidens långvariga torka har lett till att många lantbrukare i länet i dagsläget har behov av att ta tillvara på all växtlighet dugligt till foder, utan att drabbas av avdrag på jordbrukarstöden.

– När det är så torrt som det är i år är det viktigt att få fram så mycket foder som möjligt. Både för att det ska finnas mat till djuren under vintern och för att värna länets lantbrukare, så att vi kan upprätthålla vår livsmedelsproduktion, säger Kristoffer Hellberg, enhetschef för enheten för jordbrukarstöd vid Länsstyrelsen Östergötland.

Beslutet fattades den 12 juli och innebär bland annat att man får skörda trädor, det vill säga mark som egentligen vilar från produktion, utan att få avdrag. Undantag ges även för att skörda fång- och mellangrödor, vilka odlas i anslutning till huvudgrödor som vete och havre för att i första hand lagra kol i marken och minska näringsläckaget från åkermark.

– Flera av de åtgärder vi nu väljer att inte ge avdrag för har som syfte att främja miljön och klimatet, men under ett år som detta behöver vi prioritera. Utan dessa avdrag finns större risk för att vi tappar delar av vårt lantbruk, genom att företag inte klarar av det ekonomiskt men också att lantbruken som finns behöver minska sina djurantal drastiskt för att klara av vintern. Det i sig kan ha negativa effekter på våra natur- och kulturvärden, vår livsmedelsproduktion och klimatet, säger Kristoffer Hellberg.

Beslutet gäller till och med 31 oktober 2023 för lantbrukare vars ansökan om jordbrukarstöd handläggs vid Länsstyrelsen i Östergötland.

Inriktningsbeslut om undantag från villkorsavdrag med anledning av torka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering av torka inom lantbruk och djurhållning

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss