Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Politiker i länet har utbildats i totalförsvar

Fotografi på utbildningen.

Under våren har länets politiker utbildats i totalförsvar, det politiska uppdraget och säkerhet. Bakom utbildningen står Länsstyrelsen, länets kommuner, Region Östergötland och Räddningstjänsten Östra Götaland. Initiativet togs med bakgrund av förändrade behov, omvärldsläget och förväntningar i samhället.

Syftet med utbildningen är att utveckla den politiska nivåns kunskap om totalförsvaret och det arbete som pågår i Östergötland. Politiker och politiska sekreterare med uppdrag i länets kommuner, region, kommun- och regionägda bolag och kommunalförbund har erbjudits att delta.

– Det är viktigt att öka kompetensen om totalförsvaret, inte bara hos tjänstemän utan även på den politiska nivån. Totalförsvaret är en angelägenhet för såväl oss på Länsstyrelsen som för kommuner och regioner. Vi har under många år satsat på att höja kompetensen hos tjänstepersoner i kommuner och regioner och nu var det dags att göra en satsning på den politiska nivån. Det är ju där de svåra prioriteringarna måste göras, säger Susanne Aristegui Adolphi, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland och en av de kursansvariga för utbildningen.

Totalt har cirka 65 personer deltagit från majoriteten av länets kommuner och Region Östergötland. Utbildningen har haft tre kurstillfällen under våren och de har varit både digitala och fysiska.

Under utbildningen har deltagarna fått möjlighet att lyssna till föreläsare från lokal, regional och nationell nivå. Bland annat berättade representanter från Norrköpings kommun om hanteringen av cyberattacken som de utsattes för i slutet av förra året och vilka konsekvenser det fick för kommunen. Sista kurstillfället träffades deltagarna fysiskt en heldag i Linköping. Då fick de lyssna till föreläsare från bland annat Försvarshögskolan som pratade om omvärldsläget och hotbild samt regeringens styrning och deras arbetet framåt.

Deltagarna fick även lyssna till företrädare från Försvarsmakten som talade om det säkerhetspolitiska läget samt Försvarsmaktens behov av stöd från det civila. Länsstyrelsens försvarsdirektör Jenny Knuthammar föreläste om Länsstyrelsens uppdrag inför och vid höjd beredskap.

– Det jag hoppas att alla deltagare har tagit med sig från utbildningen är en ökad mental beredskap. Jag hoppas också att det ger upphov till funderingar kring det egna ansvaret, vad man kan efterfråga i sin egen organisation och åtgärder som kan behöva vidtas, allt för att stärka vårt totalförsvar och värna vår demokrati, säger Susanne Aristegui Adolphi.

Utbildningen har även berört områden såsom:

  • Hotbild mot Sverige
  • Hybridhot och olika typer av påverkan
  • Gemensamma planeringsförutsättningar
  • Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalys
  • Juridiska förutsättningar i beredskapsplaneringen
  • Aktörers olika roller och ansvar lokalt, regionalt och nationellt

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss