Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bredbandsnät för över 300 bostäder invigs i Ydre kommun

Rött hus med vita knutar i lummig omgivning vid grusväg.

Arkivbild. Foto: Caluvafoto

Tisdagen den 27 juni inviger Länsstyrelsen Östergötland, tillsammans med Asby Uddes ekonomiska förening, ett fibernät i Asby Udde, Ydre kommun. Det innebär att ytterligare en del av den östgötska landsbygden nu har tillgång till fibernät – en nödvändig förutsättning för en positiv utveckling i de mer glesbefolkade delarna av vårt land.

Fibernätet som nu färdigställts kostade drygt 28 miljoner kronor, varav cirka 17 miljoner kronor har finansierats av Länsstyrelsen Östergötland via landsbygdsprogrammet.

– 98 permanentbostäder, 227 fritidshus och 70 företag har anslutit sig till det 123 kilometer långa bredbandsnät som byggts, säger Christoffer Ahlgren, landsbygdsutvecklare vid Länsstyrelsen Östergötland.

I samband med invigningen kommer ett flertal inblandade parter hålla tal. Förutom Länsstyrelsen och Asby Uddes ekonomiska förening medverkar Ydre kommun, projektledningen, leverantörer, entreprenörer, banken och boende i området.

Storsatsning på bredband i Östergötland

Den svenska staten har under många år avsatt betydande summor till bredbandsutbyggnad på den svenska landsbygden. Målet är att nå de nationella mål som säger att 98 procent av hushållen i Sverige bör haft möjligheten att få tillgång till internethastighet på en gigabit per sekund senast år 2025.

– Under landsbygdprogramsperioden 2014–2022 har Länsstyrelsen Östergötland fördelat stödpengar till bredbandsutbyggnad landsbygdsområden där det annars inte hade varit möjligt att få till en marknadslösning. Det är en viktig uppgift för landsbygdsutvecklingen i länet och länsstyrelsens mål om en livskraftigt Östergötland. Samtidigt är det viktigt att samtliga invånare får jämlika villkor för att bo och verka i olika delar av länet, säger Christoffer Ahlgren.

Under programperioden har runt 200 miljoner kronor delats ut i stöd, vilket innebär att cirka 4 000 permanentbostäder kommer ha anslutits när alla projekt är klara. Utöver det har många fritidsboenden och företag anslutits. Totalt har 2 000 kilometer bredbandsnät byggts.

Projektens storleksomfattning skiljer sig kraftigt åt. Från elva till 1 100 permanentbostäder, med en stödnivå som sträcker sig från 250 000 kronor till 26 miljoner kronor.

Gynnar den lokala gemenskapen

Bredbandsprojekten har dessutom en viktig bieffekt genom de byalag som bildas där nätutbyggnad sker. I denna programperiod har 11 av 25 projekt varit byalagsprojekt.

– Ideella krafter i området har arbetet mot ett gemensamt mål och kontakter har etablerats vilket skapar en gemenskap som bygden har stor nytta av i framtiden. I Asby Udde ser vi exempel på just detta – ett lokalt engagemang och ett aktivt mobiliseringsarbete av eldsjälar har bidragit till att byggnader i Asby Udde nu får tillgång till ett fibernät, säger Christoffer Ahlgren.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss