Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjlighet till framtida licensjakt i södra Sverige

Närbild på varg framför växtlighet

Arkivbild på varg. Foto: Scandinav/Mikael Svensson

Naturvårdsverket har beslutat att länen i det södra rovdjursförvaltningsområdet, där Östergötland ingår, har möjlighet att fatta beslut om licensjakt på varg. Beslutet innebär inte automatiskt att det självklart blir licensjakt i södra Sverige nästa år.

Delegeringsbeslutet grundar sig i att vargarna har spridit och etablerat sig i flera områden i södra Sverige. Syftet med licensjakt är att begränsa rovdjursstammarnas storlek. Licensjakt har sedan tidigare varit tillåten i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet när antalet vargar i Sverige överstigit den uppsatta nationella miniminivån på 300 individer.

År 2023 beslutade exempelvis fem län i det mellersta förvaltningsområdet (Dalarna, Gävleborg, Örebro, Värmland och Västmanland) om licensjakt på 75 vargar, varav 57 fälldes. Delegering av licensjakt till ett förvaltningsområde innebär alltså inte per automatik att alla län kommer ha förutsättningen att bedriva licensjakt, som främst sker där reviren är som tätast.

Ett eventuellt beslut om licensjakt i södra Sverige kommer att föregås av en samordningsprocess med övriga beröra län i Sverige.

– Resultatet av den senaste inventeringen kommer ligga till grund i bedömningen av hur stort utrymme det finns för licensjakt. Inför beslut kommer det genomföras samråd inom och mellan rovdjursförvaltningsområdena för att komma fram till var licensjakt är som mest aktuellt. Koncentrationen av varg är fortfarande som tätast i Mellansverige och sannolikt kommer licensjakten främst riktas mot de områden där vargstammen är som tätast, men det är inte omöjligt att det kan bli aktuellt för beslut om licensjakt även i södra rovdjursförvaltningsområdet, säger Jim Forsberg, vilthandläggare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Fakta om varg:

  • Vargen är fridlyst och får liksom andra stora rovdjur endast jagas under strikt kontrollerade former. I södra Sverige har det hittills endast varit tillåtet med skyddsjakt, där syftet framför allt har varit att förhindra allvarlig skada på tamboskap. Naturvårdsverket har nu beslutat att länen i det södra förvaltningsområdet, utom Gotland, också får möjlighet att besluta om licensjakt för att reglera vargpopulationen.
  • Kriterier för beslut är inventeringsresultat, geografisk täthet, förekomst av genetiskt viktiga vargar och problem som vargreviren orsakar.
  • Sverige har tre rovdjursförvaltningsområden: Norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Licensjakt har hittills nästan uteslutande bedrivits i det mellersta förvaltningsområdet.
  • Licensjakt kan i Sverige bedrivas mellan 2 januari och 15 februari. Beslut om eventuell licensjakt i södra förvaltningsområdet kommer att fattas under hösten 2023.
  • Den senaste inventeringen av varg i Sverige (2022/2023) resulterade i en beräknad population på 450 vargar baserat på antal föryngringar av varg. Denna uppskattning av populationens storlek inkluderar levande och kända döda vargar under hela inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars. Inventeringsresultatet för det södra rovdjursförvaltningsområdet visade på 8,5 föryngringar (det vill säga par som fått valpar). Östergötlands län berördes av ett revir med föryngring 2022 och två nya revirmarkerande par, varav ett delas med Örebro län.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss