Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans bygger vi ett starkare totalförsvar

Fotografi på deltagarna

Under vecka 24 övade aktörer inom Försvarsmaktens södra militärregion för att öka förmågan inom totalförsvaret. Det övergripande syftet för veckan har varit att öka deltagarnas totalförsvarskompetens och därigenom bidra till såväl den egna som den aktörsgemensamma förmågan att leda och samverka i kris och krig.

I övningens olika delar deltog företrädare från Försvarsmakten, Försvarshögskolan, länsstyrelserna, Polismyndigheten, Trafikverket, kommunerna och regionerna inom Södra militärregionens geografiska område.

– Målet var att ytterligare öka kunskapen om totalförsvaret och de planeringsbehov som vi behöver lösa enskilt och tillsammans. På organisationsnivå vill vi också bidra till att öka förståelsen för vilket mandat och vilken förmåga som krävs för att kunna leda och samverka under samhällsstörningar, säger Andreas Lundberg, biträdande försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

På fredagen stod Länsstyrelsen Östergötland värd för ett styrgruppsmöte för samarbetet inom Södra militärregionen där bland annat preliminära slutsatser från övningen och arbetet framåt diskuterades.

I styrgruppen ingår chefen för Södra militärregionen, cheferna för södra respektive sydöstra civilområdet, landshövdingarna i Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne och Östergötlands län samt cheferna för polisregionerna syd respektive öst.

– Det är ett mycket viktigt steg i våra gemensamma ansträngningar att bygga ett starkare totalförsvar inom regionen och det är tillfredsställande att se att vi gemensamt tar tydliga kliv framåt. Det här är ett tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra som befinner sig mitt i planeringen för totalförsvaret. Ytterst handlar det om att vi stärker vår gemensamma totalförsvarsförmåga i ett osäkert omvärldsläge, säger chefen för Södra militärregionen, överste Per Nilsson.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss