Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt kraftigt underskott på bostäder och byggandet har stannat av 

bild på hus

Östergötland har haft ett starkt bostadsbyggande de senaste två åren, men sedan sommaren 2022 har bostadsbyggandet bromsat in kraftigt. Orsaken är höga byggpriser i kombination med ekonomisk nedgång som ger dåliga lånevillkor. Därför efterfrågas nu initiativ för att få fram fler bostäder. Samtidigt behövs också andra åtgärder för att göra bostadsplaneringen mer träffsäker för att säkerställa bostadsbehoven för alla.

Länsstyrelsen Östergötland har nu överlämnat den regionala bostadsmarknadsanalysen för år 2023 till Boverket. Det viktigaste underlaget för analysen är Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som besvaras av alla kommuner och som avser bostadsmarknadssituationen år 2022. I årets analys uppmärksammar Länsstyrelsen behoven av att fler bostäder byggs, men också att andra typer av åtgärder behövs för att skapa en socialt hållbar bostadsförsörjning.

– Länsstyrelsen arbetar tvärsektoriellt för att stödja kommunernas möjligheter att bredda sin bostadsplanering med insatser för att motverka hemlöshet. Vi arbetar nu med ett fyraårigt uppdrag för att utveckla kommunens metoder och stärka samverkan inom och mellan kommuner såväl som med bostadsbolag och andra aktörer i samhället. Uppdraget ska pågå till 2026 och är en del av regeringens hemlöshetsstrategi, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Bostadsmarknadsanalysen ger en lägesbild över bostadssituationen i länet, samtidigt som den ska vara ett kunskapsunderlag för den fortsatta kommunala och regionala planeringen. Arbetet med att genomföra analysen sker därför i dialog med kommuner och andra regionala aktörer. 

– Flertalet kommuner i Östergötland har underskott på bostäder samtidigt som byggandet har stannat av på grund av dåliga ekonomiska villkor för att bygga. Oro finns nu för att tidigare problem med bostadsbrist och hemlöshet förvärras. Vi ser ett behov av fler insatser för att få fram fler bostäder till rimliga priser. Samtidigt behöver vi få en snabbare och bättre förankrad samhällsbyggnadsprocess. Ansträngningar behövs från både kommuner, myndigheter och privata aktörer för ett bättre resultat i dessa avseenden, säger Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Rapport: Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötlands län år 2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss