Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vass som råvara ska minska övergödning

Vattenbryn med vass

Genom att ta hand om vass kan man få många positiva effekter. Bidra till minskad övergödning, restaurera känslig natur och skapa möjligheter för företagare.

Länsstyrelsen Östergötland deltar i ett internationellt samarbete för att öka nyttoanvändningen av bladvass. Genom att skörda vass ska projektet avlägsna näringsämnen från övergödda stränder, återställa igenvuxna strandmiljöer och producera råmaterial för en mängd olika användningsområden.

Övergödningen av Östersjöns stränder och minskningen av betet vid kusten har påskyndat tillväxten av bladvass. I många grunda havsvikar har bladvass som växer i strandvattnet trängt undan all annan vegetation i områden på upp till hundratals hektar, och stränderna har vuxit igen.

Vassmassan längs kusten har bundit till sig mycket näring som bidrar till vassens tillväxt men som också bidrar till övergödningen av Östersjön. Största delen av den slagna vassen lämnas nu antingen krossad på sin växtplats eller i befintligt tillstånd för att förmultna nära stranden. Detta leder till att näringsämnena i vassen gradvis dräneras tillbaka till vattenmiljön.

I maj startade BalticReed, ett treårigt projekt där deltagarna ska skörda vass i tolv områden längs kusterna i Sverige, Finland och Åland. Dessutom anordnas utbildningar och workshops för företag som är intresserade av vasslåtter och utnyttjande av vassmaterial.

Restaurerar miljöer i Gryts skärgård

I Östergötland är det även fokus på restaurering av kustområden. Exempelvis genom återskapandet av igenvuxna laguner, grunda vattenbassänger så kallade glon, våtmarker och blå bårder som uppstår mellan vass och strandäng. Dessa miljöer är mycket viktiga för olika arter. Åtgärderna kommer att göras i utvalda vikar i Gryts skärgård.

– Genom att slå vassruggarna och samla upp vassmassan kan näringsämnen avlägsnas från strandvattnen och samtidigt tas klimatvänligt råmaterial tillvara för många olika användningsområden. Genom att utnyttja vassen kan vi återvinna näringsämnen, minska utsläppen av växthusgaser och stödja lokalt företagande, säger Maria Gustavsson, utredare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Stimulera innovation av vassprodukter

Vass är en mycket mångsidig produkt som är lämplig för många ändamål, som exempelvis växtunderlag och byggmaterial. Inom projektet uppmuntras företag att utveckla och förädla olika produkter från vass, eftersom vass fortfarande är ett ganska underutnyttjat material.

– Det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i att utnyttja vass. Vi söker därför företagare som med entusiasm skulle kunna utveckla logistikkedjan tillsammans med oss för en kostnadseffektiv nyttoanvändning av vassen”, säger Maija Salmiovirta, projektchef för BalticReed-projektet, vid John Nurminens Stiftelse.

Finansiering av EU

John Nurmisen Stiftelse leder BalticReed-projektet och samarbetar med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Finland, Yrkeshögskolan Arcada, Ålands landskapsregering, Länsstyrelsen Östergötland och Race for the Baltic.

Projektet får finansiering från EU:s program Interreg Central Baltic, som finansierar gränsöverskridande samarbetsprojekt som förbättrar tillståndet vid kusten och för havsmiljön. Länsstyrelsen Östergötland har fått medel på 670 100 euro av den totala budgeten på 2 992 145 euro.

Om projektet BalticReed på John Nurmiens Stiftelses webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss