Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen utför naturvårdsbränning i Hästenäs kyrkskog naturreservat

Naturvårdsbränning från tidigare tillfälle

Bild är en från en tidigare naturvårdsbränning. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Idag kommer Länsstyrelsen Östergötland att genomföra en naturvårdsbränning i Åtvidabergs kommun. Rökutvecklingen väntas bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.

Bränningsobjektet ligger i Hästenäs naturreservat drygt 2 km öster om Yxnerum i Åtvidabergs kommun. Området som ska brännas är totalt ca 5 hektar stort och ligger strax sydost om sjön Sörgöl.

Bränningen beräknas starta mitt på dagen och fortsätta fram till kvällen. Efterbevakningen pågår tills den sista rökhärden slocknat och tre dagar efteråt.

– Bränningen skapar en större variation i den enformiga skogen som tidigare användes som skogsbruk. Målet är att skapa gynnsamma förhållanden för för de arter och miljöer som är beroende av att det brinner då och då. Bränderna skapar mer död ved av olika slag, stamskador på tallar så kallade brandljud och öppnar upp för större inslag av lövträd, säger Staffan Carlsson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur. Länsstyrelsen Östergötland har därför fått dispens att utföra naturvårdsbränningen under rådande eldningsförbud i Åtvidabergs kommun.

Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Det kommer vara gott om personal på plats för bränningen.

Själva bränningen genomförs av en bränningsentreprenör och med inhyrda entreprenörer för eftersläckning. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, polis, kustbevakning, SOS Alarm och skogsbrandflyg. Allmänheten har blivit informerad via massutskick till hushållen och via lokalradio innan branden startas.

Rökutvecklingen är kraftig under själva bränningen och röklukt kommer att kännas under flera dagar. Påverkan på boende beror på vindriktning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss