Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen bildar två nya naturreservat i Finspång och Söderköping

Passdalsån vid nybildade Korsnäs naturreservat i Söderköpings kommun.

Passdalsån vid nybildade Korsnäs naturreservat i Söderköpings kommun. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

På onsdagen beslutade Länsstyrelsen Östergötland om två nya naturreservat i länet. Det är Korsnäs i Söderköpings kommun och Gäddöskogen i Finspångs kommun som nu har skydd som naturreservat.

I reservaten finns bland annat äldre barrskog med grova och gamla träd, hävdade marker med gamla ekar och ett värdefullt vattendrag.

Värdefullt vattendrag och kulturlandskap

-Passdalsån vid Korsnäs är sedan länge utpekad som riksintressant för sina värden för lekande fisk. Nu skyddas ån, som även ingår i EU:s Natura 2000-nätverk, tillsammans med det vackra kulturlandskapet omkring säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

-Vi har ett givande samarbete med Linköpings stift som är markägare vid Korsnäs. Stiftet har genom sin arrendator vårdat betesmarkerna och framöver kan skötseln utvecklas än mer, säger Linnea Holmstrand, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Det finns planer på att återställa en del fuktängar mot havet och att minska kornas tramp i den värdefulla vattenmiljön. Kanske kan skogsbete införas igen.

Spår av skogsbruk

Gäddöskogen i Finspång är ett område med äldre barrskog, myr och sumpskogar mellan Igelfors och Rejmyre. Här finns ovanligt grova och gamla tallar men även spår av äldre tiders brukande i form av fina, silvriga stubbar. Granbarkborren har de senaste åren påverkat stora delar av skogen men över hälften av träden är livskraftig tall och än så länge finns en hel del levande gran av klenare mått.

-I Gäddöskogen finns tallar som är åtminstone 230 år gamla och variationen mellan myr, sumpskog och blockmarker gör att många arter trivs. Vi uppmanar dock besökare att vara lite försiktiga i de delar av reservatet som påverkats av granbarkborre. Det kan falla träd under ännu en tid, säger Jens Johannesson, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Gammeltall i Gäddö naturreservat.

Gammeltall i Gäddö naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Östergötland.

Återställer våtmarker och ädellövmiljö

Dessutom har Länsstyrelsen tagit fram ny skötselplan till naturreservatet Håleberget i Motala kommun, för att kunna återställa våtmarker. Skötselplanen i Räckeskog naturreservat i Kinda kommun har justerats för att kunna utveckla och bevaraområdets ädellövmiljöer.

Skötselplanerna ger nu bättre förutsättningar för att ta hand om områdenas arter och naturtyper.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss