Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu börjar säsongen för granbarkborre i Östergötland

Granbarkborre i närbild. Foto: Jens Johannesson

Granbarkborre i närbild. Foto: Länsstyrelsen Östergötland.

Nu vaknar granbarkborren och angreppen riskerar att fortsätta i år. Granbarkborren kan orsaka stora skador både på ekonomiska värden och naturvärden.

Granbarkborre är en skalbagge som kan orsaka omfattande skador på gran och granskog. Granbarkborren vaknar på våren och svärmar i regel en till två gånger på ett år. Första svärmningen sker oftast i maj och juni.

- Just nu ligger granbarkborren i startgroparna för årets första svärmning. De har börjat röra på sig men den stora massan inväntar fortfarande värmen innan vi kan börja se några angrepp ute i skogen, säger Therese Holmberg, naturvårdsförvaltare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för skötseln av de flesta av länets naturreservat. Anslagen till skötsel av naturreservat har minskat med cirka två tredjedelar och bekämpningsåtgärder mot granbarkborre i länets naturreservat kommer därför behöva minska jämfört med tidigare år. Åtgärder som prioriteras för årets anslag är till exempel tillsyn av friluftslivsanläggningar och genomföra skötsel som bete och slåtter på marker där årlig skötsel är nödvändig för att behålla naturvärdena i våra reservat.

- Vi kommer också att prioritera säkerheten. I möjligaste mån tar vi bort döda träd vid välbesökta leder. Därtill försöker vi använda egen personal till att fortsätta att ha god kontroll på hur angreppen utvecklar sig, men på totalen har vi väsentligt mindre resurser att lägga på barkborreåtgärder, säger Johannes Kullered, chef för enheten för skötsel av skyddad natur.

Länsstyrelsen behåller också 90 granbarkborrefällor på strategiska platser i länet, som används för övervakning av läget kring granbarkborrens spridning.

Trots minskade anslag kommer vi fortsätta arbeta i samverkan med skogsbruket, för att ha en dialog om hur vi kan på bästa sätt skydda våra skogar från skador som orsakar ekonomiska förluster men även skador på befintliga naturvärden.

- Det är också viktigt att påpeka att målsättningen med skötseln i skyddade skogar syftar till att bevara och utveckla de naturvärden som gjorde att området en gång skyddades, säger Johannes Kullered.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss