Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidrag och stöd för att nå miljömålen - här finns pengarna

Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen

Nu finns det en uppdaterad version av publikationen ”Var finns pengarna?”. Målet med denna sammanställning av stöd och bidrag är att underlätta för alla på kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder. Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Årets uppdatering innebär att informationen om befintliga stöd nu är aktualiserad, länkar har uppdaterats och att de nya stödmöjligheter som finns är listade.

Var finns pengarna 2023 | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Samlad bild över de sexton olika miljömålen. Miljömålen är Illustrerade i kvadratiska rutor.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss