Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmeböljor ställer ökade krav på samhället

Exteriörbild av byggnader i stadsdelen Vallastaden. En av husfasaderna är gul. I bildens nederkant rinner en bäck. Över bäcken går en bro.

Varför ska vi bry oss om hetta i Östergötland? Och hur arbetar länets aktörer inför framtida värmeböljor? Det är några av frågorna som tas upp när Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till seminarium om klimatanpassning.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och arbetet för en anpassning till ett förändrat klimat. Därför arrangerar myndigheten ett seminarium om samhällets hantering av värmeböljor torsdagen den 20 april.

Värmeböljor är en klimatförändring som samhället redan har fått uppleva och något som kommer att innebära en påfrestning för samhället och för enskilda individer. Problemet kommer att öka i takt med att klimatet blir varmare.

Under seminariet beskrivs vilka utmaningar som väntar och hur dessa kan hanteras utifrån flera olika perspektiv. Det handlar om samhällets fysiska planering och hur kommunala och regionala välfärdsverksamheter behöver anpassa sin verksamhet. Det handlar också om att nya bostäder eller lokaler behöver byggas på ett annat sätt jämfört med tidigare och att det befintliga fastighetsbeståndet behöver göra vissa anpassningar.

Tid och plats

Plats: Hotell Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping

Tid: 20 april 2023 klockan 9–16.

Media bjuds in till att närvara under hela eller delar av programmet. Anmäl ditt deltagande till caroline.rydholm@lansstyrelsen.se alternativt 010-223 53 41.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss