Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Linköpings slott utökas som byggnadsminne

Bild tagen inifrån ett valv på Linköpings slott.

Linköpings slott, borggårdarna, stallet, slottsträdgården och parken är skyddade sedan tidigare. Efter ett regeringsbeslut omfattas nu även det så kallade Annexet som ligger på södra delen av yttre borggården och hela slottstomten.

Regeringen har beslutat att utöka det statliga byggnadsminnet Linköpings slott. Det innebär att byggnaden Annexet nu även är skyddad.

Det är Riksantikvarieämbetet som har tagit initiativ till utökningen av byggnadsminnet. Själva slottsbyggnaden, inre och yttre borggårdarna, stallet, slottsträdgården och parken är skyddade sedan tidigare. Efter regeringens beslut den 30 mars 2023 omfattas nu även det så kallade Annexet som ligger på södra delen av yttre borggården och hela slottstomten.

Linköpings slott uppfördes ursprungligen som biskopsborg på 1100-talet. Borgen användes under 1500-talet av Gustav Vasa och hans söner som kungligt slott. Sedan länsindelningsreformen 1634 har slottet tjänat som residens och representationslokal för landshövdingarna i Östergötland.

Enligt regeringens beslut kan olika tiders arkitektur och restaureringssyn från 1700-talet och framåt avläsas i byggnaden. Många byggnadstekniska lösningar och utföranden i trä och sten från medeltiden är bevarade i slottet. Möjligheten att urskönja olika perioders planformer och inredningar bidrar till slottets historiska och arkitekturhistoriska värden. Stallbyggnaden tillkom under 1800-talets andra hälft och är kulturhistoriskt viktig för förståelsen av slottsanläggningen som helhet.

Annexet uppfördes i början av 1940-talet som komplement till de kontorslokaler som skapades för Länsstyrelsen i slottet under 1930-talet. Byggnaden kallades då för landsstatshuset.

Byggnadens exteriör är i huvudsak i ursprungligt skick och ger uttryck för den offentliga sektorns expansion från 1930-talet samt statens ökade roll i den praktiska samhällsutvecklingen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss