Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tåkernfonden stöttar projekt och prisar skolor

Gruppbild på nio personer. Två av personerna håller i en stor värdecheck som det står 5000 kronor på.

2022 års Tåkernpris har delats ut till Platensgymnasiet i Motala (på bilden) och Katedralskolan i Linköping.

I år delar Tåkernfonden ut hela 970 000 kronor till sju olika projekt som ska gynna både djur, växter och människor. Det handlar bland annat om skötsel av Tåkerns naturreservat, biologiska undersökningar, forskning och naturpedagogik vid sjön.

Tåkernfonden finns sedan år 1987 med som en finansiär för att bevara och utveckla de höga naturvärdena i och omkring Tåkern. Årligen delar fonden ut projektpengar för att gynna djur- och växtlivet vid Tåkern och också för att ge människor möjlighet att uppleva rikedomen i naturen vid sjön. Tåkernfondens styrelse har i år fattat beslut om att dela ut 970 000 kronor till sju olika projekt, vilket är något mer än ifjol. Trots bistra tider är detta möjligt genom en i grunden god ekonomi och generösa donationer till fonden.

Reservatsförvaltningens skötsel och markägarnas djurhållning vid sjön prioriteras eftersom detta utgör grunden för såväl en rik biologisk mångfald som för fina friluftsuppleveler vid sjön. Likaså bidrar fonden med medel till naturum Tåkern som möjliggör fortsatta goda öppettider och aktiviteter för barn.

Tack vare särskilt riktade donationer kan fonden även finansiera två tjänster för pedagogisk verksamhet och integrationsarbete för barn och unga på naturum Tåkern. Vidare får Svanshals Kumla viltvårdsförening stöttning till ett projekt som ska bidra till ökad biologisk mångfald i slättbygden. Likaså stöttas forskning och inventering rörande Tåkerns fågelliv, vattenmiljö och övergripande biologisk mångfald genom medel till Linköpings universitet, Tåkerns fältstation och Länsstyrelsen Östergötland.

– Allt sedan starten har Tåkernfonden kunnat bidra till att säkra skötseln och verksamheten kring detta unika naturreservat. Här finns en god samverkan mellan markägare, föreningar, akademi och myndighet som bidrar till att både uppnå miljömålen, skapa en livskraftig landsbygd samt sprida kunskap och känsla för naturen. Det är extra viktigt att nå ut till barn och ungdomar, därför är vi mycket tacksamma för de donationer som fonden får, säger landshövding Carl Fredrik Graf, som även är ordförande i Tåkernfonden.

I samband med Tåkernfondens styrelsemöte den 30 mars delades även 2022 års Tåkernpris ut till Katedralskolan i Linköping och Platensgymnasiet i Motala. Prissumman var på 5 000 kronor vardera. Motiveringen lyder: Katedralskolan och Platensgymnasiet tilldelas Tåkernpriset för 2022 för att under lång tid och med stort engagemang integrerat studier om och vid Tåkern i undervisningen. Eleverna får på ett naturligt och roligt sätt omsätta teori till praktik. De får en konkret kontakt och erfarenhet från naturen med tydliga kopplingar till forskning och naturvård med sig ut i livet. Sådant utgör en viktig grund för såväl deras kommande yrkesval som naturvårdsengagemang och är därmed mycket viktigt för naturvården i framtiden.

– Eleverna berättade för oss i styrelsen om sina studier vid och upplevelser från Tåkern. Det var mycket intressant att se och höra hur dessa kunniga ungdomar berättade om betydelsen av besöken vid Tåkern för att stimulera sitt naturvårdsintresse. Vi ser skolorna som föredömen och hoppas att priset kan ge dem uppmuntran att fortsätta väcka intresse för natur i allmänhet och Tåkern i synnerhet, säger landshövding Carl Fredrik Graf.

  • Restaurering och skötsel av Tåkerns naturreservat (300 000 kronor)
  • Verksamhet vid naturum Tåkern (90 000 kronor)
  • Projekttjänster vid naturum Tåkern (300 000 kronor)
  • Ersättning till djurhållare i Tåkerns naturreservat (130 000 kronor)
  • Öka den biologiska mångfalden inom Svanshals-Kumla viltvårdsområde (10 000 kronor)
  • Beståndsutveckling för våtmarksfåglar vid Tåkern (90 000 kronor)
  • Undersökningar av Tåkerns vattenmiljö (50 000 kronor)

Tåkernfonden bildades 1987 med målsättningen att bevara Tåkerns naturvärden, att göra dem tillgängliga för allmänheten och att bidra till unga människors utbildning i och förståelse för naturvård. I dag har Tåkernfonden ett värde på 25 miljoner kronor och fonden delar årligen ut anslag till projekt för besökare, forskning och skötselinsatser kring sjön Tåkern. Ordförande i fonden är landshövding Carl Fredrik Graf.

Tåkernpriset (tidigare Tåkernfondens stipendium) instiftades år 2005 och delas nu ut för nionde gången. Syftet med priset är att verka för att bevara sjön Tåkern och att göra sjön och dess omgivningar tillgängliga för upplevelser.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss