Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två beslut om naturreservat ska skydda våtmarker

Stora mossens naturreservat

Nu bildas Stora mossen naturreservat, ett 365 hektar stort område som ska återställas inom regeringens våtmarkssatsning. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Torsdagen 30 mars beslutade Länsstyrelsen om två naturreservat i länet. Dels det nya naturreservatet Stora mossen i Finspångs kommun, dels en revidering av beslutet om naturreservatet Mörkahålkärret, på Omberg i Ödeshögs kommun.

Gemensamt för områdena är att Länsstyrelsen planerar att restaurera våtmarkerna. De ska återfå den markfuktighet som de hade innan människans dränering. Syftet är att bromsa igenväxning och nedbrytning av torv och det gynnar dessutom den allmänna vattenhushållningen i landskapet.

Stora mossen naturreservat

Stora mossen är en stor våtmark vid Igelfors i Finspångs kommun där ett 365 hektar stort naturreservat nu bildas. Vid Stora mossen finns ovanligt lite påverkan av diken. De mindre spår som ändå finns håller på att återställas inom regeringens våtmarkssatsning.

– Stora mossen har länge varit uppmärksammad för sina höga naturvärden. Redan på 1970-talet pekades myren ut inom den kommunala planeringen. Senare har den fått status som riksintresse för naturvården och under 1990-talet anmäldes den till EU som Natura 2000-område, säger Jens Johannesson, handläggare områdesskydd vid Länsstyrelsen Östergötland

Mörkahålkärret naturreservat

Mörkahålkärret naturreservat får en uppdaterad skötselplan för att förbättra förutsättningarna för den rika floran i sumpskogen och rikkärret. Foto: Länsstyrelsen Östergötland.

Mörkahålkärret naturreservat

En annan våtmark är Mörkahålkärret på Omberg som får ett nytt beslut och en ny skötselplan. Mörkahålkärret har varit domänreservat sedan 1955 och blev naturreservat 1998. Revideringen möjliggör att lägga igen diken och ytterligare förbättra förutsättningarna för sumpskogen och rikkärret med sin rika flora med bland annat olika sorters orkidéer.

– Mörkahålkärret är ett välbesökt naturreservat som passeras av många Ombergsbesökare. Bland alla spännande orkidéer kan man till exempel leta efter flugblomster, tvåblad, kärrknipprot, ängsnycklar och majviva, säger Marika Sjödin, handläggare områdesskydd på Länsstyrelsen Östergötland.

Säkerställer vattenförsörjning

En återställd vattennivå i våtmarkerna gör att mer vatten magasineras inför torrperioder som långsamt kan rinna av och förse andra delar av landskapet med vatten. Likaså kan våtmarkerna ta emot och vara en buffert vid stora mängder regn. Stora mossen ligger till exempel i ett av länets våtmarksrika landskap och i närområdet finns många andra våtmarker och sumpskogar.

– Våtmarker och sumpskogar är en stor tillgång för skogsbruk och vattenförsörjning. När det är blött kan det vara svårt att ta sig fram i dessa områden, men vid torka saknar vi dem. Med mer vatten i landskapet kan vi förebygga torkskador, insektsangrepp och brand, säger Jens Johannesson.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss