Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd för miljöåtgärder inom lantbruket

Röd traktor sprider stallgödsel på åkermark. Skog i bakgrunden.

Foto: Maria Källming

Miljö och klimat har en tydlig roll i den nya jordbrukspolitiken. Fram till 13 april går det att ansöka om ettåriga miljöersättningar inom SAM-ansökan. Några av investeringsstöden går att söka till och med 31 maj.

Länsstyrelsen Östergötland har just nu utlysning för investeringar för dig som jordbrukare. En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Ettåriga miljöersättningar som går att söka fram till 13 april:

  • Kolinlagring och minskat kväveläckage – om din mark ligger i nitratkänsligt område kan du få ersättning för att minska kväveläckage genom att odla fång- eller mellangrödor.
  • Precisionsjordbruk – planering – minskar risken för att växtskyddsmedel och näringsämnen sprids i vattenmiljöer. Marken du kan få stöd för ska finnas i nitratkänsligt område och inte ha permanenta grödor eller ligga i träda.

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Ersättning för precisionsjordbruk – planering (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Årets ansökningsperiod är 9 februari till 13 april. Det går att lämna in sin ansökan även efter den 13 april, men då minskar stödet med en procent per dag som ansökan är försenad. Kommer ansökan in efter den 8 maj får man inget stöd.

Två av investeringsstöden som går att söka fram till 31 maj:

  • Minskad ammoniakavgång – stödet gäller för investeringar såsom tak på gödselvårdsanläggningar, teknik för surgörning av gödsel och myllningsaggregat för flytgödsel.
  • Täckdikning – dränering av åkermark som minskar risken för fosforförluster, stående vatten, ytavrinning och erosion.

Investeringsstöd (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Årets ansökningsperiod för dessa två stöd är 3 januari till 31 maj 2023. Utöver dem finns fler investeringsstöd att söka under 2023. I överblicken kan du se de olika ansökningsperioderna:

Visuell överblick för ansökningsomgångar och utlysningar 2023 och 2024 Öppnas i nytt fönster.

Greppa Näringen ger rådgivning

Behöver du hjälp med växtnäringsbalanser, stallgödselberäkningar, översyn av dränering eller annat? Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du och miljön tjänar på.

Greppa Näringen i Östergötland (greppa.nu) Länk till annan webbplats.

Två loggor, EU-stöd och Greppa Näringen

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss