Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 3000 har gått den digitala naturutbildningen – nu utökar vi med fler delar

Tältande person vid sjö vid solnedgång

Intresset är stort för Länsstyrelsens utbildning naturkunnig.se. Över 3000 personer har startat kursen som ger grundläggande kunskaper om den svenska naturen. Nu finns även korta kurser i de högaktuella ämnena invasiva arter, våtmarker och grön infrastruktur.

Under 2021 gick Länsstyrelserna i fem län samman för att ta vara på naturintresset som många fick upp under pandemiåren. Resultatet blev naturkunnig.se, en kurs om den svenska naturen.

Utbildningen är i tre delar och består av grundkurser och fördjupningskurser.

Nytt för i år är även filmade digitala fältvandringar om dagfjärilar, pollinatörer och flora.

Länsstyrelserna utökar också med grundkurser om invasiva arter, våtmarker och grön infrastruktur.

– Genom att ge deltagarna grundläggande kunskaper om den svenska naturen vill vi skapa ett intresse och engagemang som i sin tur ska leda till att de väljer att bli så kallade naturobservatörer och engagera sig i myndighetsdrivna program och aktiviteter som övervakar djur och växter enligt utprovad metodik, säger projektledaren Nicklas Jansson, biolog vid Länsstyrelsen Östergötland.

Vad är naturkunnig.se?

Naturkunnig.se är en internetbaserad utbildning för att utbilda allmänheten och entusiasmera dem att intressera sig för naturen. Varje del avslutas med ett antal frågor vilket även ger den redan naturkunnige möjlighet att testa sina kunskaper. Kursen är en bra bas för att bli övervakare av ett antal djur- och växtgrupper som idag följs av bland annat Länsstyrelsen.

Utbildningen ska öka intresset och kunskapen om växter och djur hos allmänheten, få fler att registrera och rapportera iakttagelser gjorda i naturen, men även att underlätta för Länsstyrelserna att få tag i duktiga inventerare.

Naturkunnig.se är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Östergötland-, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronobergs län samt Naturvårdsverket, Artdatabanken, Naturens Kalender och SLU.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss