Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen bildar Näfssjöskogen naturreservat i Finspång

Kalkberg vid Näfssjön

På onsdagen beslutade Länsstyrelsen Östergötland om ett nytt naturreservat i länet. I reservatet finns bland annat tidigare hävdade marker, gamla barr- och lövträd samt en kalkrik jord och berggrund.

Den 22 februari fick ett område med värdefull skog i Finspångs kommun skydd som naturreservat, Näfssjöskogen.

– Storön i Näfssjön är en vacker men vildvuxen ö. Här finns kalk i marken och ön hyser en för Finspångs kommun ovanlig naturtyp med sin bördig och kalkrika blandskog säger Marika Sjödin, handläggare områdesskydd på Länsstyrelsen Östergötland.

Näfssjöskogen naturreservat

Storön ligger i Näfssjön, nordost om Finspång. Ön är mycket vacker och intressant på grund av den stora blandningen av trädslag av både barr- och lövträd samt stråk av bördiga marker och urkalk. Längre tillbaka i tiden har ön betats och än idag finns gläntor med en rik förekomst av blommande växter, bland annat orkidén purpurknipprot. Dessutom finns det spår efter tidigare kalkbrytning i form av gropar i olika storlekar runt om på ön.

Bevarar naturen för framtiden

Östergötland har idag över 300 naturreservat i olika storlekar spritt över hela länet.

– Naturreservaten i länet är en viktig pusselbit för att bevara värdefull natur både för den biologiska mångfalden och för att främja friluftslivet, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss