Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

231,7 miljoner till levande landsbygder, miljö och konkurrenskraft i Östergötland

Lantbrukare som matar kalv i en ladugård.

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och EU genom den nya strategiska planen för 2023–2027. I den finns olika stöd och ersättningar att söka för företag på landsbygden.

Planen omfattar totalt 60 miljarder kronor för Sverige. 4,3 miljarder av dessa ska finansiera så kallade investeringsstöd.

Östergötland får 231,7 miljoner till investeringsstöd under perioden. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i jordbruket, bidra till levande landsbygder och underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Ansökningarna i länet handläggs av Länsstyrelsen Östergötland.

– Stöden är viktiga för att vi ska nå målen i den nationella och regionala livsmedelsstrategin, samt att de bidrar till ett livskraftigt Östergötland, säger Magnus Roback, koordinator för investeringsstöden vid Länsstyrelsen Östergötland.

Den 3 januari 2023 öppnade några av de nya investeringsstöden för ansökningar. Här är några av nyheterna:

Satsning på unga lantbrukare

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Startstödet är ett stöd som är på en klumpsumma som betalas ut i två omgångar, på sammanlagt 300 000 eller 150 000 kronor beroende på om du är heltids- eller deltidslantbrukare. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet och främja generationsskiften. Utlysningen är öppen sedan den 3 januari i Östergötland.

Sök startstöd

Satsning på att klimatanpassa jordbruket

Det finns tre olika stöd inom vattenvård för att göra åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten, retention och ökar den biologiska mångfalden. Alla tre stöden går att söka från och med den 3 januari.

  • Våtmarker och dammar – biologisk mångfald
  • Våtmarker och dammar – vattenretention
  • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – övriga vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde. Här hanteras ansökningar löpande.

Investeringsstöd för bevattningsdammar

Satsning på konkurrenskraft

För att stärka konkurrenskraften finns bland annat investeringsstöd för nya stallar, energiskog, växthus, odlingstunnlar och ny teknik. Utlysningen är öppen för djurstallar, täckdikning, minskad ammoniakavgång, ny teknik sedan den 3 januari i Östergötland.
Investeringsstöden inom Ökad konkurrenskraft

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Sök stöden via Jordbruksverket

Ansökningar som öppnade den 3 januari söker du i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor för investeringsstöd.

Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats (extern länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss