Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingar i möte med civilministern

Gruppbild av åtta personer i en salong på ett slott.

Vid mötet deltog Johan Blom, vikarierande landshövding i Kalmar län, Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län, Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne, Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland, Erik Slottner, civilminister, Ulrica Messing, landshövding i Blekinge, Brittis Benzler, landshövding i Halland och Johan Löwenadler Davidsson, länsråd på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Den 15 februari besökte civilminister Erik Slottner Linköpings slott för ett möte med landshövdingar och länsråd från flertalet av sydlänen. Under mötet presenterades ett antal förslag inför arbetet med att forma framtidens länsstyrelser.

Som statens företrädare i respektive län är det länsstyrelsernas uppgift att se till att regeringens politik förverkligas ute i länet. Länsstyrelserna är därför en viktig aktör när det kommer till att främja samverkan mellan de olika delarna av den offentliga sektorn. Ett väl fungerande samarbete med kommuner och regioner är viktigt för att nationella mål ska få genomslag i hela landet och för att den offentliga förvaltningen ska fungera ändamålsenligt.

Onsdagen den 15 februari besökte därför civilminister Erik Slottner Linköpings slott för ett möte med landshövdingar och länsråd från sydlänen för att bland annat få information om hur de aktuella länen samarbetar i dag. I sydlänen ingår Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland, Östergötland, Skåne, Jönköping och Västra Götaland.

– Aktuella exempel på gemensamma initiativ mellan sydlänen är att bland annat att länsstyrelserna tidigare i vintras gjorde en bedömning av situationen inom elförsörjningen i södra Sverige samt en lägesbild för solceller på mark som har ökat explosionsartat det senaste året, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

På agendan stod även arbetet med utvecklingen av civilt försvar i södra militärregionen med två civilområden och sex länsstyrelser, länsstyrelsernas roll för att främja tillväxt och länets utveckling, länsstyrelsernas arbete med tillsyn, tillstånd och prövning samt dialog mellan statsrådet och länens representanter.

– Länsstyrelserna har redan en viktig roll när det gäller samverkan inom respektive län. Det har inte minst de senaste årens krishantering med anledning av coronapandemin och kriget i Ukraina satt fingret på. När Sverige nu genomför den största satsningen i modern tid på att återuppbygga och stärka vårt civila försvar är länsstyrelserna nyckelspelare i samverkan mellan länen, säger Carl Fredrik Graf.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss