Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

29 nya fågelskyddsområden i skärgården

Vit knölsvan i vatten med en svanunge på ryggen.

Foto: Anders Modig/Scandinav bildbyrå

Länsstyrelsen Östergötland har inventerat fågellivet i Östergötlands skärgård och uppdaterat fågelskyddsområdena i området. 29 nya områden tillkommer och 15 upphävs.

Länsstyrelsen Östergötland har som ambition att se över länets fågelskyddsområden var tionde år. Mellan 2017 och 2022 har myndigheten därför inventerat kustfåglar i fågelskyddsområden och på andra öar i skärgården. Till kustfåglar räknas arter i grupperna doppingar, skarv, svan, gäss, änder, vadare, måsfåglar och alkor.

Det nya beslutet innebär att fågelskyddsbestämmelserna upphör att gälla inom 15 områden och att 29 områden tillkommer. 85 områden kvarstår från det tidigare beslutet. Totalt sett ökar fågelskyddsområdenas omfattning med cirka 62 hektar till cirka 2 879 i 114 områden.

– Sjöfågelfaunan förändras relativt snabbt och därför behövs en regelbunden översyn av fågelskyddet. I de nytillkomna områdena häckar cirka 2 400 par av kustfågelarter medan endast cirka 100 par häckar i de områden som upphävs, säger Lars Gezelius, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Fågelskyddsområdena innebär ett visst intrång i allemansrätten i form av tillträdesförbud under vissa tider på året. Länsstyrelsen Östergötland gör dock bedömningen att områdena endast har begränsade negativa konsekvenser för vistelse och färd i skärgården.

– För att det ska bli lätt för alla besökare i skärgården att göra rätt kommer väl synliga skyltar på alla öar med fågelskydd samt annat informationsmaterial uppdateras så snart det är möjligt utifrån tillgängliga resurser, säger Martin Larsson, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen Östergötland.

Förändringar i länets kustfågelfauna

  • Under de dryga 40 år som Länsstyrelsen har följt kustfågelbestånden har det skett stora förändringar för många arter. Fåglarna är därmed en bra indikator på förändringar i miljön.
  • Bland arter som ökat kraftigt är småfiskätare som till exempel fisk- och silvertärna, stor- och småskrake, storskarv samt tordmule.
  • Andra arter som har ökat är knölsvan, grågås, gravand, snatterand, skedand, gräsand, kricka, knipa, rödbena, fiskmås och skrattmås.
  • Relativt oförändrade eller stabila är skäggdopping, vigg, strandskata, större strandpipare, drillsnäppa och kustlabb.
  • Minskande är svärta, roskarl, havstrut, gråtrut, silltrut, skräntärna och tobisgrissla.

Mer information

Läs hela Länsstyrelsens beslut här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss