Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad försörjningstrygghet med klimatinvesteringar

Klimatklivets logotyp

Biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2022. Möjligheten att söka stöd för el- och värmeproduktion från biogas är nytt från 2022 och stärker många lantbrukares självförsörjning av el.

I Östergötland har totalt 66 nya investeringsprojekt beviljats stöd med 695 miljoner kronor under 2022. Åtgärderna som beviljats under året bidrar till en minskning med cirka 307 000 ton koldioxidekvivalenter per år (CO2e/år). Cirka 381 miljoner kronor har beviljats till biogasproduktion och cirka 244 miljoner till avfallsåtgärder. 19 miljoner har beviljats till utbyggnad av publika laddstationer.

Klimatklivet är ett stöd till lokala investeringar som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Sedan starten år 2015 har 287 ansökningar i Östergötland beviljats stöd, vilket ger en utsläppsminskning med 495 000 ton koldioxidekvivalenter per år (CO2e/år). Totalt har Klimatklivet beviljat 13 miljarder kronor till lokala och regionala investeringar runt om i landet. Östergötland är det län som har störst utsläppsminskning från beviljade ansökningar under 2022.

– Att det numera går att söka stöd för biogasproduktion till el gör att lantbruken kan bli allt mer självförsörjande och det syntes tydligt bland de inkomna ansökningarna. Klimatklivet är verkligen en möjliggörare som ger konkreta resultat, säger Helena Engström, energi och klimatstrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen skriver yttranden på ansökningar från länet och Naturvårdsverket tar sedan beslut om stöd. Stödet ges i första hand till åtgärder med störst varaktig minskning av utsläpp per investeringskrona. Hänsyn tas också till möjligheten att bidra till spridning av teknik och effekt på andra miljökvalitetsmål.

Flera åtgärder som beviljats stöd är exempelvis utbyte av oljepannor till flis- eller pelletspannor, eldriven foderblandare samt eldrivna last- och grävmaskiner.

Tabell över alla beviljade projekt i Östergötland 2022 från Klimatklivet.

Organisation

Rubrik

Åtgärdskategori

Beviljat belopp (kronor)

I2GO emobility AB

UFC Ödeshög

Laddstation

1 200 000

Engströms Lastbilar AB

Etablering av verkstadsladdare

Laddstation

50 626

Engströms Lastbilar AB

Etablering av publik laddare för lastbilar

Laddstation

645 340

Henrik Sjö / Nickeln

Byte från Oljepanna till Värmepump

Energikonvertering

260 000

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Gärstad sorteringsanläggning

Avfall

134 190 000

Arver Lastbilar AB

Etablering av verkstadsladdare

Laddstation

59 942

Steens Lantbruks AB

Flispanna för att ersätta torkolja.

Energikonvertering

234 000

Jakob Olai

Gödselpumpning med el

Energikonvertering

780 000

Emanuelssons Transport AB

Utbyte av fordon för miljönyttan av Biogasbil

Fordon

231 750

Walla Gård AB

Installation av pelletspanna

Energikonvertering

422 500

Svensk Plaståtervinning i Motala AB

Återvinning av plast i hushållsavfall

Avfall

102 151 291

Einride AB

Publik laddare för tunga fordon längs E4 norr om Linköping

Laddstation

600 000

Svevia AB

Energikonvertering av bergtäkt Aska.

Energikonvertering

1 160 000

Per Pettersson

Installation av fast foderblandare

Energikonvertering

450 000

Swedegg

Konvertering till pelletspanna

Energikonvertering

747 500

Vilom AB

Värmecentral på Bränna Gård

Energikonvertering

494 000

ULJEBERGS LANTBRUK AB

Pelletspanna för att ersätta olja

Energikonvertering

487 500

Kinda Sportfiskecentrum

Biogasanläggning på Bondgård med gårdsslakteri

Produktion biogas

2 380 000

Sven Göransson för Ölmetorp

Ökad biogasproduktion genom användning av fastgödsel

Produktion biogas

1 066 586

Jan Johansson

Elpump för bevattning

Energikonvertering

216 000

SKAFTESGÄRDE LANTBRUKS AB

Värmeväxlare

Energikonvertering

53 357

Fäldts Grävmaskiner AB

Eldriven lastmaskin

Fordon

705 250

Fäldts Grävmaskiner AB

Eldriven grävmaskin

Fordon

345 150

Runnestad Lantbruks AB

Uppgradering av lagringssilo för torkning

Energikonvertering

234 000

Kolmårdens Buss och Transport AB

Inköp av biogaslastbilar.


Fordon

309 000

Tekniska verken i Linköping AB

Utökad produktion av LBG vid Linköpings biogasanläggning

Produktion biogas

149 850 000

BERGA ALORP LANTBRUK AB

Tröskbord för mindre oljeförbrukning

Energieffektivisering

162 000

Brynstorp Gård AB

Investering i gårdsbaserad produktion av Biogas

Produktion biogas

6 742 450

TIB-Möbler AB

Energikonvertering uppvärming

Energikonvertering

350 000

St1 Biogas AB

Publik tankstation för LBG i Linköping kommun.

Transport

9 434 977

Flistad Lantbruk AB

Etablering av av biogasanläggning på Flistad Lantbruk AB

Produktion biogas

5 389 870

Ängsnäs Lantbruks Aktiebolag

Flispanna för att ersätta olja och gas

Energikonvertering

357 500

Tekniska verken i Linköping AB

Förvätskning av koldioxid från biogasproduktion

Gasutsläpp

21 600 000

Fogdegården Lantbruks AB

Ellastmaskin för att ersätta diesel

Energikonvertering

795 000

Hulterstad Biogasproduktion AB

Biogasproduktion med fokus på el och värme

Produktion biogas

13 300 000

Oskar Stjärne

Biogasproduktion för el och värme

Produktion biogas

5 200 000

Holmen Wood Products AB

Energikonvertering från 2 oljepannor till fjärrvärme

Energikonvertering

720 000

Econova Recycling AB

Hygienisering av gödsel för substitution av växttorv

Avfall

5 520 000

Anders Andersson

Biokol panna till Skattegården

Övrigt

4 173 000

Hagelsrums Biogas

Ny Biogasanläggning

Produktion biogas

55 919 500

Bo Eriksson enskild firma

Biogasprodution för gårdens behov av el och värme

Produktion biogas

11 050 000

Fastighets AB Hageby Centrum

Klimatklivet Mirum Köpcenter

Laddstation

420 000

Akademiska Hus

Publika laddstationer Linköping universitet

Laddstation

239 310

Bröderna Thörnbergs Livs AB

Laddstation ICA Supermarket Rimforsa

Laddstation

611 300

Skanska Industrial Solutions

Silo för alternativt bindemedel till betongfabrik i Norrköping

Övrigt

409 600

David Karlsson

Biogasproduktion för el och värme i Solvarp

Produktion biogas

5 525 000

Rakereds Gårdsförvaltning

Bergvärme istället för oljepanna

Energikonvertering

117 000

Mats Jonasson

Investering eldriven foderblandare och utfodringsanläggning


Energikonvertering

1 680 000

Patrik & Ann-Sofie Leo

Produktion av biogas för el och värme på Svenneby Gård

Produktion biogas

5 200 000

Hans Carlsson/Carrema

Tornsilo för att ersätta balar

Energieffektivisering

288 000

Jakob Olai

Foderlada med planbottentork

Energieffektivisering

3 120 000

Birgersson, Anders

Biogasanläggning för elproduktion på Gammalstorp

Produktion biogas

51 350 000

Jakob Olai

Biogasanläggning för el- och fordonsgasproduktion på Marås

Produktion biogas

68 250 000

Motala Församling

6st Publika laddningspunkter vid Heliga Korsets Kapell i Motala

Laddstation

79 000

Artex AB

Materialåtervinning genom rivning av uttjänta tågsäten.

Avfall

2 184 700

Sankt Kors Fastighets AB

1 laddstation med 12 st laddpunkter på utomhusparkeringen "Kvarnen".

Laddstation

454 734

Sankt Kors Fastighets AB

1 laddstation med 12 st laddpunkter på utomhusparkeringen "Cupolen".

Laddstation

454 734

St1 Sverige AB

Publik laddstation i Linköping kommun

Laddstation

2 691 500

AH Bensin & Livs i Kisa AB

Supersnabbladdare Frendo Kisa

Laddstation

1 521 186

Sankt Kors Fastighets AB

1 laddstation med 12 st laddpunkter på utomhusparkeringen " Akten".

Laddstation

454 734

Sankt Kors Fastighets AB

1 laddstation med 12 st laddpunkter på utomhusparkeringen "Pelergonen".

Laddstation

454 734

Alltransport i Östergötland Fastighets AB

Publik laddningsstation för tung trafik på fastigheten Veden 1, Norrköping

Laddstation

3 350 000

Sankt Kors Fastighetsaktiebolag

1 laddstation med 24 st laddpunkter på utomhusparkeringen " Garnisonen".

Laddstation

909 468

Sankt Kors Fastighets AB

1 laddstation med 12 st laddpunkter på utomhusparkeringen "Linköping Arena".

Laddstation

454 734

St1 Sverige AB

Publik laddstation i Norrköpings kommun

Laddstation

2 691 500

Engströms Bil AB

6 laddpunkter för snabbladdning på egen anläggning

Laddstation

1 918 659

 

Naturvårdsverkets sammanställning över Klimatklivets resultat 2022 Länk till annan webbplats.

Mer om Klimatklivet på vår hemsida

Nya ansökningsomgångar är ännu inte fastställda för 2023, men Länsstyrelsen uppmanar verksamheter att förbereda sina ansökningar så de är redo att skickas in när ansökningsomgången öppnar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss