Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad gör Länsstyrelsen åt granbarkborren?

Granbarkborre

För fjärde året i rad har Länsstyrelsen Östergötland jobbat med åtgärder i naturreservat för att försöka minska angreppen av granbarkborre.

Det var i spåren av den extremt torra sommaren 2018 som granbarkborren fick fart i länet. På ganska kort tid blev det en stor spridning i stora delar av södra och mellersta Sverige. Länsstyrelsen satte in olika åtgärder för att försöka dämpa angreppen i vissa naturreservat där gamla granskogar hotades.

Granbarkborren äter av den färska innerbarken. Men barkborren stannar inte länge i granen. Därför är det viktigt att göra åtgärderna i rätt tid, på de nyangripna träden under våren och sommaren. De nyligen angripna träden har fortfarande gröna barr och det kan vara svårt att upptäcka dem.

- Vi har varit ute i fält och letat upp granar som är nyangripna. Det ser man oftast på att granarna kådar eller att det finns ett fint borrmjöl på stammen, säger Therese Holmberg som är reservatsförvaltare på Länsstyrelsen Östergötland.

Den döda veden skapar möjligheter

Ganska snart blir barren gula vilket är ett tecken på att trädets innerbark är så gott som uppäten och torr. Då är inte granen intressant för granbarkborren längre.

- Många tror att man måste ta bort döda granar men så är det inte, säger Therese. Så snart trädet har dött flyger granbarkborren vidare. En död gran gör mycket större nytta om det får stå kvar eftersom många av granbarkborrens naturliga fiender lever i dessa träd. Så om du ser gamla döda träd i ett naturreservat så är det bra att veta att de är hem och mat åt många insekter och fåglar som äter granbarkborrar.

Sant och falskt om granbarkborren

Falskt

"Att hugga bort angripna granar under vintern har stor effekt."

Sant

Att plocka angripna granar på vintern har ytterst liten effekt på granbarkborrebeståndet.

Falskt

"Granbarkborren lever i gamla döda träd."

Sant

Sanningen är att granbarkborren bara är intresserad av färskt trä, antingen nyfallna granar (vindfällen) eller levande stående granar. Det är dock ett vanligt missförstånd att granbarkborren lever i död ved och därför händer det att död ved städas bort i onödan. Att plocka bort död ved från skogarna kan till och med förvärra situationen eftersom den döda veden är viktig för granbarkborrens naturliga fiender.

Falskt

"Länsstyrelsen Östergötland gör ingenting åt att bekämpa granbarkborren i naturreservaten."

Sant

I tabellen nedan kan du se en kort sammanfattning av vad vi har gjort för åtgärder de senaste fyra åren. På Länsstyrelsen är vi också noga med att utföra åtgärderna vid rätt tidpunkt på våren och sommaren när det har som allra störst effekt. Ännu mer information om granbarkborren och vad Länsstyrelsen gör hittar du på vår externa webb:

Åtgärder


2019

2020

2021

2022

Feromonfällor

16 reservat

26 reservat

31 reservat

33 reservat

Barka nyangripna träd

1 reservat

15 reservat

12 reservat

19 reservat

Avverkning och uttransport

2 reservat

3 reservat

1 reservat

2 reservat

Fångstvirke

3 reservat

0 reservat

0 reservat

3 reservat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss