Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Frånkoppling av elen – en sista utväg

Kraftledningar i solnedgång

Den rådande energisituationen i Sverige innebär att risken för att elen kan behöva kopplas bort under vissa timmar har ökat den här vintern. I Östergötland deltar samtliga kommuner i arbetet med att identifiera vilka verksamheter som ska prioriteras vid en eventuell elbrist. 

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt påverkad av bland annat minskade leveranser av naturgas från Ryssland och avställd kärnkraft i Frankrike. Till det försämrade omvärldsläget tillkommer ett ökat importbehov då kärnkraftrekton Ringhals 4 är tagen ur drift fram till 23 februari. Detta gör att prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Elförsörjningen i Sverige är i nuläget stabil, men osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift den 9–18 december. Detta minskar marginalerna i kraftsystemet och energimyndigheten uppmanar till att fortsätta minska elanvändningen.

Sett över hela året har Sverige ett överskott på el, men det finns tidpunkter under vintern då det kan uppstå en tillfällig brist. Eftersom omvärldsläget har medfört en större osäkerhet avseende import av el behöver samhället förbereda sig på att det kan uppstå effektbrist. Det kan leda till att elen kan behöva kopplas bort under vissa timmar i vinter. Myndigheter och elnätsbolag kommer att göra allt de kan för att undvika nedstängning av delar av elnätet. En frånkoppling av el är en sista utväg som används för att skydda kraftsystemet från en kollaps.

– Om elen behöver stängas av så kommer du märka det som ett vanligt strömavbrott. Det är en tillfällig åtgärd som troligtvis kommer pågå under några timmar. Ett strömavbrott kan alltid hända och är något som du alltid behöver vara förberedd på. Det är alltså ingen skillnad för dig som konsument om avbrottet beror på nedstängning, olycka eller underhållsarbete, säger Jens Gottfredsson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Om elen kopplas bort kan undantag göras för användare som är viktiga för samhället. Det är ett arbete som kräver planering och samarbete på regional och lokal nivå. Länsstyrelsen Östergötland ansvar för att samordna planeringen i länet och har tillsammans med nationella myndigheter, kommuner och elnätsbolag kartlagt samhällsviktiga elanvändare som till exempel sjukhus, äldreboenden och räddningstjänst. Verksamheterna prioriteras utifrån vilka konsekvenser som inträffar om de inte får el. Människors liv och hälsa prioriteras högst.

Prioriteringsarbetet görs enligt en metod som Energimyndigheten har utvecklat. Metoden kallas Styrel (styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer) och har använts i många år. Samtliga av Östergötlands 13 kommuner deltar i arbetet med att prioritera verksamheter inom sitt geografiska område.

För att förbättra situationen och dämpa elkostnaderna behöver alla hjälpas åt med att minska elanvändningen. Detta kan till exempel göras genom att flytta elkonsumtionen och därmed jämna ut elförbrukningen över dygnet.

De senaste månadernas förbrukningssiffror av el visar på en minskning av elanvändning i Sverige med 6,3 procent i oktober och preliminärt 8 procent i november jämfört med samma månader under 2021, enligt Energimyndigheten. Om trenden håller i sig under kommande månader minskar antalet timmar då Sverige har ett importbehov av el från 150 till 30 timmar. Det kan dock förändras utifrån andra faktorer som exempelvis att Oskarshamn 3 tillfälligt stänger ned.

– Om vi lyckas hålla kvar vid en minskad elförbrukning minskar risken för att behöva koppla bort elen och samtidigt ökar sannolikheten för att hålla elpriserna på en lägre nivå, säger Jens Gottfredsson.

Läget i länet: Energisituationen och risken för elbrist

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer regelbundet en lägesbild om ett aktuellt ämne som myndigheten har uppdrag kring. Den här gången står energisituationen och risken för elbrist i fokus.

Energisituationen – nuläge, läget framåt och utmaningar Pdf, 190.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss