Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen bildar två nya naturreservat

Gammelskog vattenbryn

Vattenbryn i Övre Glotterns naturreservat. Foto: Eva Siljeholm.

På onsdagen beslutade Länsstyrelsen Östergötland om två nya naturreservat i länet, Ramundersborgs naturreservat och Övre Glottern naturreservat. Båda områdena är skogar med gamla träd och en rik mångfald.

Den 7 december fick två områden med värdefulla skogar i Norrköping skydd som naturreservat. Därmed finns det nu 303 naturreservat i Östergötland.

– Det känns bra att vi nu får ytterligare två naturreservat. Inte bara för oss människor som får nya spännande utflyktsmål utan även för alla de arter av växter och djur som behöver gamla träd, både levande och döda. Och det finns det gott om i de här naturreservaten, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Ramundersborg naturreservat

Ramundersborgs naturreservat är en gammal fornborg som idag är bevuxen med skog.

Borgen består av höga, till stor del lodräta stup och mycket branta sluttningar. På bestigbara ställen är berget försett med nio stenvallar med en sammanlagd längd av cirka 660 meter. Inom borgområdet finns även ett naturligt klapperstensfält som heter ”Ramunders hus och fäste”.

Även den värdefulla naturen i skogen är värt ett besök. På bergets krön står riktigt gamla tallar på en matta av vita renlavar. I branten mot söder där det är varmare och mer näringsrikt växer även lövträd som ek, asp och även enstaka lindar. Genom hela området går en vandringsled. Det är milspåret från det närbelägna Ramunderbergets naturreservat vid Göta kanal i Söderköping.

Övre Glottern naturreservat

Övre Glotterns naturreservat ligger utefter sjön Övre Glotterns stränder. Området är ett riktigt naturskogsreservat med gamla träd, tjocka mossmattor och blockrika branter. Och så den härliga sjön Glottern. Idag är reservatet lite svårtillgängligt men vandringsleder planeras att anläggas från Glotternskogens naturreservat. Området är ändå ett populärt utflyktsmål redan idag via vattnet på skridskor, skidor eller med kanot.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss