Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spår av narkotika både ökar och minskar i länet

Länsstyrelsernas nationella logotyp

Narkotika finns i samtliga kommuner i Östergötland. Det visar provresultaten från årets mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet.

Sedan 2016 har länets kommuner deltagit i mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten. Årets mätningar visar precis som tidigare år att det finns spår av narkotika i samtliga deltagande kommuners avloppsvatten. Liksom tidigare är spår av cannabis vanligast förekommande, men även spår av amfetamin och kokain återfinns i varierande omfattning i samtliga kommuner.

Jämfört med förra årets mätning har antalet doser cannabis ökat i majoriteten av länets kommuner medan antalet doser amfetamin har minskat i nio av tretton kommuner. Kokain ligger fortsatt relativt lågt i antal doser men har ökat något i hälften av länets kommuner jämfört med förra årets mätning.

Gällande cannabis är siffrorna per tusen invånare högst i Valdemarsvik följt av Norrköping. Amfetaminet toppar i Mjölby och Motala. Kokain förekommer i hela länet, men i mindre omfattning. Antalet kokaindoser är högst i Norrköping per tusen invånare.

Mätningarna säger inget om hur många som använder narkotika i respektive kommun. Det går inte heller att utläsa något om ålder eller kön på användarna.

– Under hösten lanserades en förnyad regional ANDTS-strategi för perioden 2022–2026. En nyhet i strategin är bland annat ett ökat fokus på narkotika och en ökad samverkan med det brottsförebyggande området. Den här rapporten kan användas som ett komplement tillsammans med andra kartläggningar som tillsammans kan ge en bild av narkotikasituationen i länet, säger Viveca Andersson, ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

Region Östergötland har genomfört en regional omvärldsbevakning som redovisas i rapporten. Under våren 2022 uppgav 2 procent av Östergötlands befolkning att de använt hasch eller marijuana det senaste året. 10 procent uppgav att de använt substanserna för mer än ett år sedan. Användningen av hasch och marijuana var vanligare bland män än bland kvinnor och de flesta användare fanns i gruppen 20–24 år. Användningen av substanserna var något lägre i Östergötland än i Sverige som helhet.

I ungdomsenkäten Om mig 2021 svarade 6 procent av alla elever i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet att de använt narkotika en eller flera gånger. Vidare uppgav 16 procent av eleverna att de någon gång hade blivit erbjudna att prova narkotika och 8 procent att de hade blivit erbjudna att köpa narkotika.

Under 2021 orsakades 774 dödsfall i Sverige av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, vilket är en minskning jämfört med 2019 och 2020. I Östergötland orsakade läkemedels- och narkotikaförgiftningar totalt 25 dödsfall 2021, vilket är färre än 2019 och 2020. Minskningen ses bland både män och kvinnor

– Det är nu viktigt att vi fortsätter med ett systematiskt arbete i samverkan för att nå det nationella och regionala målet om ett samhälle fritt från narkotika, säger Viveca Andersson.

Mer information

Det praktiska arbetet med att genomföra mätningarna har gjorts av personal på kommunernas avloppsreningsverk. Analyserna är genomförda av RISE – Research Institutes of Sweden, ett nationellt akademiskt forskningscentrum.

Rapporten: Narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsbevakning narkotika Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss