Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försämrad tillgång till grundläggande betaltjänster

Person betalar fika på disken i ett café med Swish på mobilen. Kassör i kassan inspekterar mobilen, sett snett bakifrån.

I dag presenterar Länsstyrelsen rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022” för regeringen. Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster inte längre når upp till det politiska målet att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Rapporten lyfter också frågor om digital utsatthet, brister i kontantkedjan och konsekvenser av att inte ha ett betalkonto.

Under de senaste åren har det skett en gradvis, men tydlig, försämring av tillgången till manuella betaltjänster. Kontantinfrastrukturen har försvagats till följd av att marknadsaktörer avvecklar sina tjänster eller går i konkurs.

I år gör 15 av 21 länsstyrelser bedömningen att tillgången till grundläggande betaltjänster inte är tillfredsställande för privatpersoner i allmänhet, bland annat Länsstyrelsen Östergötland. Det är en stor skillnad jämfört med förra årets då 3 av 21 länsstyrelser gjorde samma bedömning.

Länsstyrelserna motiverar detta med att servicen för betaltjänster har nått en sådan låg nivå att den inte längre kan anses vara tillfredsställande. Kassagirots avveckling innebar i Östergötland att åtta ombud försvann. Av dessa fanns tre i Linköping, tre i Norrköping, ett i Motala samt ett i Mjölby. Två kommuner i länet saknar bankkontor, dessa är Boxholm och Ödeshög.

Politiska mål uppfylls inte

Det politiska målet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser och att det i första hand är marknaden som bör tillhandahålla dessa.

– Med bakgrund av den utveckling som skett på betaltjänstmarknaden under året i länet, bedömer länsstyrelsen att målet nu inte längre är uppfyllt, säger Christoffer Ahlgren, processledare för grundläggande betaltjänster Länsstyrelsen Östergötland.

Personer nekas att öppna betalkonto – får svårt att hantera betalningar

En fråga som lyfts särskilt i årets bevakningsrapport är rätten till betalkonto. Ett betalkonto är i dagsläget helt avgörande för att kunna sköta sin ekonomi och sina betalningar. Utan ett betalkonto har man varken tillgång till bankernas tjänster för räkningsbetalning eller digitala betaltjänster som exempelvis Swish. Ändå har Länsstyrelserna i olika rapporter och i sin egen bevakning sett att personer nekas att öppna betalkonto. Dessa personer har i dagsläget mycket svårt att hantera sina betalningar.

– För att säkerställa tillgången till grundläggande betaltjänster behöver statens framtida roll ses över. Vi ser därför positivt på den pågående Betalningsutredningen som utreder detta, säger Johanna Jansson, nationell samordnare för grundläggande betaltjänster.


Rapport: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022 Pdf, 11.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Om uppdraget: bevakning av grundläggande betaltjänster

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice AB som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

  • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
  • ta ut kontanter
  • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss