Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om LOVA stöd - för en bättre havs och vattenmiljö

Fotografi på vatten och vass.

Länsstyrelsen i Östergötland delar ut LOVA stöd till kommuner eller föreningar för åtgärder som ger oss en bättre havs och vattenmiljö. Det går att söka mellan 50–90 procent i bidrag för åtgärder i våra vatten.

Det högst prioriterade området inom LOVA stödet är insatser som syftar till att minska övergödningen. LOVA ges i första hand till praktiska åtgärder. Det går till exempel till att planera, genomföra och följa upp konkreta åtgärder som ska leda till minskade mängder av näringsämnen i vattendrag, sjöar och hav. Även andra, mindre praktiska, insatser så som uppföljning, utvärdering och kommunikation som är kopplat till ett åtgärdsprojekt kan få stöd.

Förutom till övergödning kan LOVA användas till åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder kan genomföras med LOVA-bidrag.

– LOVA är, som alltid, en mycket viktig och stor del i arbetet för att förbättra miljön i våra sjöar, vattendrag och kustområden. Bidraget har gjort att många har kommit igång med åtgärder för att minska övergödningen och förbättra livsmiljön för vattenlevande organismer. Nu hoppas vi att ännu fler ska inspireras till nya projektidéer som kan ge friskare havs- och vattenmiljöer, säger Maria Gustavsson, vattenutredare på Länsstyrelsen Östergötland. Nytt för i år är att man har kunnat söka LOVA-stöd samt komplettera och delrapportera genom vår e-tjänst, vilket har gjort det enklare att söka projektmedel.

LOVA-bidraget kan sökas hos Länsstyrelsen fram till den 31 december 2022 och går till kommuner, föreningar och andra ideella sammanslutningar.

2021 delade Länsstyrelsen Östergötland ut 16,3 miljoner kronor i bidrag till 23 olika åtgärdsprojekt i länet. Summan har hittills i år landat på ungefär 13,5 miljoner som har fördelas på 18 projekt, ytterligare tre-fyra projekt till kommer att godkännas i år.

Länsstyrelsen svarar gärna på frågor kring utformning av ansökan och annat som kan dyka upp.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt. Stödet infördes 2009. Bidrag ges till projekt som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av näringsämnen och delvis till miljögifter i havet. Det är avsett för kommuner och ideella sammanslutningar som kan få hjälp med upp till 90 procent av kostnaden för åtgärderna.

Bidrag kan sökas för lokala åtgärder mot övergödning. Det kan vara våtmarker, fosfordammar, strukturkalkning, musselodlingar, eller andra åtgärder som man tror kan förbättra vattenkvaliteten i ett område. Även byggande av båtbottentvättar kan få stöd. Bidraget kan dessutom användas för planering, uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder.

Mer information

Mer information på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats Länk till annan webbplats.

Om LOVA hos Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt