Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

810 miljoner till Östergötlands jordbrukare

Lantbruksmaskin i arbete på grön åker. Solen står lågt på molnbeströdd himmel i bakgrunden.

Den 2 december betalas drygt 620 miljoner kronor ut i jordbrukarstöd till jordbrukare i Östergötland. Tillsammans med de delutbetalningar som gjorts tidigare under året kommer drygt 810 miljoner kronor ha betalats ut under 2022. Det är viktiga pengar för en fungerande livsmedelsproduktion i länet och i Sverige, särskilt i tider då omkostnaderna för lantbruket har ökat kraftigt.

Jordbruket är grunden för vår livsmedelsproduktion i Sverige och bidrar även med många andra värden till samhället, naturen och landsbygden. En förutsättning för att kunna bedriva ett aktivt jordbruk är i många fall jordbrukarstöden som handläggs av länsstyrelserna. Jordbrukarstöden är en del av EU:s landsbygdsprogram och betalas ut årligen. För en majoritet är dessa stöd en viktig del av jordbrukens ekonomi – oavsett om det gäller ett mindre jordbruk som drivs vid sidan av, eller om det gäller stora jordbruksföretag.


Tidigare under hösten har delutbetalningar av miljöersättningar gjorts och totalt kommer cirka 810 miljoner att betalas ut till länets jordbrukare före årsskiftet. Utbetalningarna fördelas på länets 3 100 jordbrukare.

– Jordbrukarna har en mycket viktig roll i vårt län. De producerar lokal mat av god kvalitet, de bidrar med att bevara våra natur- och kulturvärden genom sin skötsel av markerna, de skapar arbete ute på landsbygden och mycket mer, säger Kristoffer Hellberg, enhetschef för enheten för jordbrukarstöd på Länsstyrelsen Östergötland.

Tidigare i år meddelade även regeringen att animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle få ett ekonomiskt stöd på knappt 3,2 miljarder kronor. Detta för ekonomisk påverkan på verksamheter, till exempel för ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder. Av dessa 3,2 miljarder har cirka 158 miljoner betalats ut till det östgötska jordbruket.

– Vi har under det gångna året sett en situation som har varit mycket tuff för många lantbruk med stigande priser på el, foder, gödning och andra insatsvaror. Det gör att Jordbrukarstöden, vid sidan av de krisstöd som regeringen har beslutat om och som vi har handlagt på Länsstyrelserna, är mycket viktiga för att vi skall ha ett aktivt jordbruk som producerar mat även i framtiden, säger Kristoffer Hellberg.

2022 är sista året i nuvarande programperioden för EU:s landsbygdsprogram och från och med nästa år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Det innebär ett större fokus på miljö och hållbarhet och att vi får konkurrenskraftiga företag som kan se till att vi har mat på borden.

Kontakt