Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antibiotikaveckan uppmärksammar vikten av brett samarbete i kampen mot antibiotikaresistens

Barn bland får i hage.

Den 18 november inleds den internationella antibiotikaveckan – World Antimicrobial Awareness Week. Ett huvudtema är att många samhällssektorer behöver arbeta tillsammans mot antibiotikaresistens.

Varje år dör fler än 35 000 människor i EU, Norge och Island till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Det visar en ny beräkning från den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.

– Resistenta bakterier skördar allt fler liv, både i Europa och globalt. Vi har ett gemensamt ansvar att försöka motverka utvecklingen. Helt avgörande för att nå hållbara lösningar kring antibiotikaresistens är fortsatta samarbeten mellan länder, internationella organisationer och samverkan mellan olika samhällssektorer, säger Andreas Sandgren, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Antibiotikaresistens är ett världsomspännande hot mot både människors och djurs hälsa. Resistensutvecklingen påverkar möjligheten att nå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Temat för årets antibiotikavecka är "Tillsammans förhindrar vi antimikrobiell resistens”. Det uppmärksammar vikten av att flera sektorer i samhället arbetar tillsammans för en klok användning av antimikrobiella medel, som antibiotika, och med förebyggande åtgärder.

Bred svensk samverkan - sedan tio år tillbaka

Sverige har sedan tio år tillbaka en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens, där 26 myndigheter och organisationer deltar från sektorer inom exempelvis människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning. Sverige har också delat med sig av sina erfarenheter av nationell samverkan.

– Inom Östergötland samverkar vi med veterinärer och djurhållare för att informera kring antibiotikaresistens och hur vi kan bromsa utvecklingen. I vår tillsyn av djurhälsopersonal ingår flera kontrollpunkter om antibiotikaristens. Vi ser bland annat på den totala antibiotikaanvändningen och eventuell användning av bredspektrad antibiotika, samt om förbjudna substanser används. Länsstyrelsen Östergötland samverkar även med Region Östergötland, säger Andrea Ståhl, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland.

Skydda antibiotikan Länk till annan webbplats.

World Antimicrobial Awareness Week 2022 (who.int) Länk till annan webbplats.

European Antibiotic Awareness Day (EAAD) 2022 (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Antibiotikaveckan 18-24 november

Bakom World Antimicrobial Awareness Week står Världshälsoorganisationen (WHO), Världshälsoförsamlingen för djur (WOAH), FN:s livsmedelsorganisation (FAO) och miljöprogram (UNEP).

Under veckan uppmärksammar även ECDC Europeiska antibiotikadagen, EAAD.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss