Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Newcastlesjuka konstaterad hos höns i Östergötland

Vit höna i hönshus.

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 14 000 värphöns i Linköpings kommun, Östergötlands län. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

Uppdatering 7 december: Östergötland fritt från newcastlesjuka – restriktioner hävda

– Virus som orsakar newcastlesjuka hos fjäderfän och andra tama fåglar cirkulerar hos vilda fåglar. För att undvika smittspridning till tamfåglar är det därför alltid viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare vid Jordbruksverket.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

– Vi följer händelsens utveckling och instruktioner från Jordbruksverket. Vi informerar de som kan tänkas beröras av händelsen och kommer framöver medverka i samverkan för att bekämpa sjukdomen, säger Andrea Ståhl, länsveterinär vid Länsstyrelsen Östergötland.

Skydds- och övervakningszon kring den smittade gården

Jordbruksverket har beslutat att införa en skyddszon med tre kilometers radie kring gården och en övervakningszon med 10 kilometers radie. I skyddszonen gäller bland annat följande restriktioner:

• Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
• Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
• Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg, fågelprodukter eller gödsel.
• Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningszonen gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Djurägare som misstänker newcastlesjuka ska kontakta veterinär

Newcastlesjuka är en väldigt smittsam fjäderfäsjukdom som är anmälningspliktig. Kontakta alltid en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Hur sprids viruset?

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Virus som orsakar newcastlesjuka hos fjäderfä kan även cirkulera bland vilda fåglar, och vissa virustyper förknippas särskilt med utbrott av duvpest med kraftigt ökad dödlighet hos vilda duvor som följd.

Aktuellt smittläge för newcastlesjuka (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Symtom på newcastlesjuka hos fjäderfä

Symtomen kan variera mycket. Tecken på sjukdomen kan vara:
• kraftigt sänkt äggproduktion
• ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
• äggskal med pigmentförändringar
• nedsatt allmäntillstånd
• ökad dödlighet
• hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
• andningssvårigheter med eller utan hosta
• diarré

Källa: Jordbruksverket


Kontakt