Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt rättighetsnätverk startar upp i länet

Länsstyrelsens fasad.

Den 27 oktober är det premiär för Östergötlands nya rättighetsnätverk för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Nätverket är ett forum för yrkesverksamma inom kommun, region och länsstyrelse.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att arbeta med jämställdhet och olika aspekter av mänskliga rättigheter, exempelvis barnrätt och funktionsrätt. Ett viktigt arbetssätt är att samordna frågorna i länet samt stötta kommun och region i dessa frågor.

Länsstyrelsen har traditionellt haft en rad olika nätverk som hanterat de olika sakfrågorna. Länsstyrelsen har dock, efter samråd med kommunerna, nu valt att ändra arbetssätt och slå samman nätverken till ett rättighetsnätverk som ska underlätta deltagarnas arbete och bidra med kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, behovsinventering och kollegial samvaro.

– Vi hoppas att sammanslagningen ska kunna utveckla arbetet med rättighetsfrågor genom att erbjuda ett bättre stöd och en tydligare samordning gentemot länets kommuner. Förhoppningen är även att vi tydligare ska kunna identifiera samt arbeta med positiva synergieffekter av olika rättighetsarbeten, säger Karin Linkhorst, jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen Östergötland.

Nätverket arbetar utifrån en rättighetsbaserad och intersektionell grund och inkluderar frågor som jämställdhet, mänskliga rättigheter generellt, barnrätt, rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter.

Genom att knyta till sig referensgrupper med andra aktörer som civilsamhällesaktörer och myndigheter vill nätverket i förlängningen också skapa en plattform för ett bredare erfarenhetsutbyte och gemensamma kunskapslyft i länet.

Torsdagen den 27 oktober har rättighetsnätverket sitt första möte till vilket människorättsjuristen Hanna Gerdes är inbjuden talare. Nätverket kommer även gemensamt att diskutera arbetssätt och prioriteringar framgent.

Kontakt