Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor inventering av ryggradslösa djur på Omberg

Barkbaggen Colydium elongatum

Barkbaggen Colydium elongatum, känd för att jaga barkborrar, återfanns för första gången på hundra år. Foto: Olof Persson.

Under 2021 genomfördes en omfattande inventering av artantalet ryggradslösa djur, så kallade evertebrater, på Omberg i västra Östergötland. Det är den största inventeringen av ryggradslösa djur under ett år i Sverige. På grund av den stora omfattningen har Länsstyrelsen funnit många nya arter, för Omberg, Östergötland men även Norden.

Sammanlagt samlade man in 45 000 ryggradslösa djur, med hjälp av olika metoder. Exempelvis fönsterfällor, färgskålar och slaghåvning. Men även med hjälp av sållning, utdrivning av dyngbaggar, bilhåv, bankning och pannlampa. Dessa djur har sedan artbestämts och visats sig tillhöra 2 200 arter.

Rapporten: Inventering av småkryp på Omberg 2021 - samt jämförelse med tidigare studier" Länk till annan webbplats.

I inventeringen identifierades över 1 000 arter som aldrig tidigare hittats på Omberg, 127 nya arter för Östergötland, tre nya för Sverige samt två nya för Norden. Ett normalår hittas noll till fem nya arter för Östergötland.

- Detta kan förklaras av storleken på inventeringen och att även mera dåligt kända grupper analyserats, säger Kjell Antonsson.

Inventeringen innehåller 168 fynd av 65 rödlistade arter. Ett roligt återfynd är barkbaggen Colydium elongatum (som jagar barkborrar) som återfanns efter 100 år (se bilden). Samtidigt var det 68 arter som hittats tidigare som inte kunde återfinnas. Bland dessa kan nämnas ekoxe och bredbandad ekbarkbock.

Rapporten innehåller också analyser och förslag på åtgärder för att fortsatt gynna den biologiska mångfalden på Omberg.

Inventeringen har initierats av Länsstyrelsen och finansierades med medel från Sveaskog och Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss