Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Intensiv sommar för länets räddningstjänster

Vattenbombande flygplan.

Foto: Saab/Wikimedia commons

Under sommaren 2022 utfärdade SMHI ett flertal vädervarningar i Östergötland. Dessutom genomfördes cirka 150 räddningsinsatser kopplade till brand i skog och mark i länet. Risken för extremväder ökar för varje år och därför är det viktigt att hela samhället bidrar i anpassningen till ett förändrat klimat.

Den pågående klimatförändringen ökar risken för extremväder, vilket är något som samhället behöver anpassa sig till. Arbetet kallas för klimatanpassning och samordnas av Sveriges 21 länsstyrelser.

Sommaren är en period då det är förhöjd risk för extremt väder av olika slag, som till exempel värme, torka, skogsbränder, vattenbrist och skyfall. En sammanställning av varningar och meddelanden från SMHI under perioden 1 juni till 31 augusti 2022 visar att årets sommar var intensiv när det gäller väderrelaterade händelser och samhällsstörningar i Östergötland:

  • Meddelande om risk för skogsbrand och för vattenbrist i små och stora grundvattenmagasin samt vattendrag var utlyst större delen av perioden.
  • Meddelande om risk för höga temperaturer utlystes vid några tillfällen.
  • En orange vädervarning utfärdades för höga temperaturer.
  • Sex gula vädervarningar utfärdades fördelade enligt följande (exklusive kulingvarningar): två skyfallsliknande regn, två höga temperaturer, ett åskoväder och en för höga flöden.
  • 150 räddningsinsatser kopplade till brand i skog och mark genomfördes i länet. I 21 fall begärdes extra förstärkning från nationellt håll via MSB i form av helikopter och skopande flygplan. Många av sommarens bränder upptäcktes av länets skogsbrandbevakningsflyg.
  • Räddningstjänsten fick också rycka ut för att hanterade översvämmade källare och gator.

Att anpassa samhället till ett förändrat klimat är en stor utmaning för många olika delar av samhället. Kommunerna har ett stort ansvar för det förebyggande arbetet, men även varje enskild fastighetsägare och näringsidkare behöver klimatanpassa sin verksamhet.

– Alla verksamhetsområden i hela samhället berörs och det är ett enormt antal människor och organisationer som behöver bidra till anpassningen. Klimatförändringarna kommer att pågå under lång tid framöver och risken för extremväder ökar hela tiden, säger Magnus Mateo Edström, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

Läget i länet – tema extremväder

Varje månad sammanställer Länsstyrelsen Östergötland en lägesbild om ett aktuellt ämne som myndigheten har uppdrag kring. I oktober stod sommarens väderrelaterade händelser i fokus.

Väderrelaterade händelser – nuläge, läget framåt och utmaningar Pdf, 277.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss