Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets inventering av varg och lo har börjat

Lodjur fotograferad av  viltkamera på gränsen mellan Östergötland och Sörmland under vintern 2021-2022.

Lodjur fotograferad av viltkamera på gränsen mellan Östergötland och Sörmland under vintern 2021-2022.

Länsstyrelsen Östergötland har inlett sin årliga undersökning av antalet vargar och lodjur i länet – du kan hjälpa våra inventerare genom att skicka in dina observationer.

Varje år gör Länsstyrelsen en inventering av de fem stora rovdjursarterna i svensk natur. Till de stora rovdjuren räknas björn, varg, lodjur, järv och kungsörn.
I Östergötland pågår inventeringen av varg och lodjur för att ta reda på hur många individer det finns i länet. Inventeringen av lodjur mellan den 1 oktober och den 28 februari och varg mellan den 1 oktober och den 31 mars.

– I första hand söker vi efter spårstämplar i snö. Med hjälp av avtrycken kan man få mycket information som till exempel antal och om det finns ungar i gruppen, säger Lovisa Häggström, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

DNA-analys av vargspillning är en bra hjälp för att säkerställa individ och art i spåret. Viltkameror är också användbart för både varg och lo, speciellt då tillgången på snö kan vara begränsad.

– En viktig del i vårt arbete är kontakt med allmänhet, jägare, och olika intresseorganisationer som har en god lokalkännedom och vistas i naturen, säger Lovisa Häggström.

Att veta hur många individer av olika viltarter som finns inom ett område är grundläggande för all viltförvaltning, liksom kännedom om hur antalet förändras över tid. Resultaten utgör grund för förvaltning av arterna, vilket bland annat blir underlag för skadeförebyggande åtgärder och licensjakt.

Du kan hjälpa till

Rapportera om du ser ett rovdjur, spår, foto eller spillning genom att rapportera via e-tjänsten Skandobs eller med hjälp av appen Skandobs Touch. På Skandobs kan du också se vad andra rapporterat. Det går även att ringa eller maila till Länsstyrelsen Östergötland.

  • Ta ett foto där också en storleksreferens finns med på bilden (till exempel husnyckel eller snusdosa).
  • Notera var du befinner dig så du kan hitta tillbaka till spåret, spillningen eller observationen.
  • Rapportera snabbt innan spåren försvinner!
  • Rapportera in bilder från åtelkameror.

Spår kontrolleras i fält av en inventerare som har särskild utbildning för att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att observationen ska kunna kvalitetssäkras. Vid vissa tidpunkter kan det hända att länsstyrelsen måste prioritera och det görs utifrån vilken information länsstyrelsen redan har om hur många rovdjur det finns i området.

Alla observationer har betydelse för helhetsbilden av var rovdjuren rör sig och i vilka områden länsstyrelsen ska prioritera inventeringen.

Kontakt