Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östergötlands koldioxidbudget är klar

fotografi på träd underifrån.

Nu är Östergötlands koldioxidbudget klar. Koldioxidbudgeten är ett hjälpmedel för att styra och reglera våra sammanlagda utsläpp av koldioxid.

Östergötlands koldioxidbudget fastslår att om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer, tar det sju år innan budgeten överskrids. Vi behöver ha en minskning på tolv procent per år för att nå satta klimatmål. Baserat på koldioxidbudgeten kan vi agera och genomföra åtgärder som minskar uppvärmningen av jorden.

– Att ha en koldioxidbudget för länet är ett steg i rätt riktning för att få en bättre bild av hur vi ligger till och vad vi behöver göra för att nå länets klimatmål. Det blir ett viktigt verktyg i vårt arbete framåt, säger Joakim Svensson, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

Koldioxidbudgeten kommer att användas för uppföljning och planering av åtgärder inom energi- och klimatstrategins insatsområden. Den kan också användas av länets aktörer för att tydliggöra vilka sektorer som kan bidra extra mycket i omställningsarbetet. Arbetet med länets energi- och klimatstrategi leds av Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Region Östergötland.

– För att öka takten i klimatarbetet så är nästa steg att ta fram Klimatlöften som är frivilliga för näringslivet och kommuner att anta. På så sätt kan vi visa allt bra som redan görs i länet och arbeta tillsammans för att minska vår klimatpåverkan. Vi kommer också lansera handlingsplaner under hösten för att tydliggöra var vi behöver arbeta mer för att nå klimatmålen, säger Maja Kling Ek, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

Östergötlands koldioxidbudget Länk till annan webbplats.

Fakta koldioxidbudgetar

I Parisavtalet har världens länder enats om att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1,5 grader.

Våra koldioxidutsläpp lagras i atmosfären och driver den globala temperaturökningen. Sedan år 2015 publicerar FN:s klimatpanel, IPCC, regelbundet beräkningar av vårt kvarvarande globala utsläppsutrymme – om vi vill begränsa jordens uppvärmning till 1,5 respektive 2 grader. Dessa beräkningar brukar kallas IPCC:s globala koldioxidbudgetar. Budskapet från klimatpanelen är tydligt: vi behöver styra och reglera våra samlade utsläpp av koldioxid och förhålla oss till deras senast publicerade globala koldioxidbudgetar – om vi vill ställa om på vetenskaplig grund.

Forskare vid Tyndall centre och Uppsala universitet har fördelat den globala koldioxidbudgeten till regional nivå.

Här i Sverige ligger vi idag långt fram på lokal och regional nivå. Ett snabbt växande antal kommuner, regioner och länsstyrelser har de senaste tre åren valt att beräkna egna koldioxidbudgetar. Dessa lokala och regionala koldioxidbudgetar beskriver inte bara en tuffare klimatomställning än den som beskrivs via det nationella klimatpolitiska ramverket. De föreslår en i grunden nytt tillvägagångssätt för hur vi ska tänka, planera och följa upp omställningsarbetet.

Kontakt