Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny strategi för ett Östergötland fritt från narkotika

Bild på Länsstyrelsens kontorsbyggnad.

Bakom den nya strategin står Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Polisområde Östergötland och fyra av länets kommuner (Linköping, Norrköping, Motala och Ödeshög).

Nu finns en förnyad regional strategi för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Östergötland. Strategin lanseras onsdagen den 12 oktober på Linköpings slott. Media hälsas välkomna till lanseringen.

Sedan 2014 finns det en regional strategi för det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Nu har det regionala ANDTS-rådet tagit fram en ny strategi som utgår från en väl fungerande samverkan i rådet med fyra av länets kommuner (Linköping, Norrköping, Motala och Ödeshög), Region Östergötland, Polisområde Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Det övergripande målet för strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. För att uppnå det övergripande målet finns sju långsiktiga delmål som anger inriktningen för ANDTS-arbetet i sin helhet. Till målen knyts prioriterade insatsområden som ska vägleda arbetet under strategiperioden 2022–2026.

– Vår förhoppning är att strategin ska vara till nytta för det lokala och regionala arbetet framöver. För att målen ska kunna nås krävs samverkan men också att myndigheterna utför sina olika kärnuppdrag. Det krävs också ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete där såväl främjande som förebyggande insatser och mer riktade insatser genomförs, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Några av nyheterna i strategin är en ökad samverkan med brottsförebyggande uppdrag inom Länsstyrelsen, kommunerna och polisen. Det är även ett ökat fokus på narkotika, till exempel införs nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet. Nytt är även att strategin för första gången omfattar insatser för att förebygga spel om pengar och användning av nikotinprodukter samt motverka användningen av lustgas i berusningssyfte.

Ackreditering

Strategin lanseras på Linköpings slott onsdagen den 12 oktober klockan 14.00. De inblandade aktörerna kommer då att presentera innehållet i strategin och berätta om vad den betyder för respektive verksamhet. Media välkomnas att medverka vid lanseringen. Anmäl ditt deltagande till per.ahlin@lansstyrelsen.se.

Tid och plats: Linköpings slott klockan 14.00 till 15.30. Ingång från inre borggården.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss