Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tåkernpriset 2020 till författaren och växtekologen Urban Ekstam

Pristagare Tåkernfonden

2020 års pristagare Urban Ekstam tillsammans med Tåkernfondens ordförande, Östergötlands landshövding Carl-Fredrik Graf.

Idag har Tåkernfonden delat ut Tåkernpriset 2020 till Urban Ekstam. Prissumman är på 10 000 kr. Priset delades ut av Tåkernfondens ordförande landshövding Carl Fredrik Graf i samband med styrelsens höstmöte på naturum Tåkern. I samband med detta höll Urban ett kort föredrag om vassens botanik och ekologi.

Urban Ekstam var med när de unga fältbiologerna i Mjölby byggde det första fågeltornet i Glänås och bildade Tåkerns fågelstation 1963. Urban har sedan dess utvecklats till att bli en av Sveriges främsta botanister.

Hans författarskap omfattar ett tjugotal böcker, till exempel ”Strandängar vid fågelsjöar”, ”Restaurering av ängs- och hagmarker”, ”Havsstrandängar”, ”Ängar” och ”Svenska alvarmarker”. Åtskilliga biologer på bland annat länsstyrelserna och studenter på högskolenivå har deltagit i Urbans kurser med böckerna som underlag. Särskilt Urbans studier av slåtterängar och deras vegetation har haft grundläggande betydelse för förståelsen, skötseln och bevarandet av denna naturtyp. Något som haft stor betydelse för bevarandet av Tåkerns strandängar.

Urban Ekstam deltar fortfarande i botaniska undersökningar vid Tåkern och Omberg.

Urban Ekstam tilldelas Tåkernpriset 2020 med följande motivering:

För sitt livslånga engagemang för Tåkernbygdens natur. Ett engagemang som via hans författarskap och utbildningar spritt sig till hela naturvårdssverige. Avtrycket syns idag tydligt i skötseln och bevarandet av Tåkerns strandängar och vassar. Urban återvänder alltid till Östergötland och Tåkern där han fortfarande deltar i botaniska undersökningar och bidrar med sin kunskap för att bevara och utveckla sjöns naturvärden.

Tåkernpriset

Tåkernpriset (tidigare Tåkernfondens stipendium) instiftades år 2005 och delas nu ut för åttonde gången. Syftet med priset är att verka för att bevara sjön Tåkern och att göra sjön och dess omgivningar tillgängliga för upplevelser.

Priset delas ut av Tåkernfonden, en fristående stiftelse som grundades av Länsstyrelsen Östergötland och Världsnaturfonden WWF 1987.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss