Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättas

Två flickor sitter på en parkbänk och pratar med varandra.

Den 1 oktober inrättas Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Den nya permanenta verksamheten invigs med lunch på Linköpings slott.

– Vi är stolta över att ha fått regeringens fortsatta förtroende att arbeta nationellt med hedersrelaterat våld och förtryck och ser fram emot att bygga upp centrumet här i Linköping, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft uppdrag från regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med att inrätta ett permanent centrum är att stärka det långsiktiga, strategiska och sektorsövergripande arbetet inom området.

Strategiskt, långsiktigt och kunskapsstyrt

Enligt den nya förordningen ska centrumet bidra till strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Centrumet ska bland annat stödja kommuner och regioner i deras arbete med att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stödet till utsatta.

Centrumet ska också regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och utvecklingen av samhällets insatser på området. En ytterligare uppgift är att samla och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Ett nytt ansvarsområde är också att säkerställa att det finns en särskild nationell funktion dit enskilda som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan vända sig för råd och vägledning på generell nivå.

Organisation och rekrytering

Centrumet som är under uppbyggnad med fler funktioner är indelat i två enheter, enheten för stöd och samverkan och enheten för utredning och analys. Medarbetare i det tidigare nationella kompetensteamet kommer att tillhöra någon av dessa enheter samtidigt som ett flertal rekryteringar pågår. Enhetschefen för stöd och samverkan är på plats och förhoppningen är att till årsskiftet ha förstärkt ytterligare.

–Det här är ett långsiktigt arbete och vi arbetar fortlöpande med befintliga uppdrag, samtidigt som den nya verksamheten etableras successivt, säger Sandra Petersson, chef för Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer
Regeringens förordning om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (2022:1345) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Media inbjuds att ställa frågor

Datum och tid: 3 oktober klockan 11:00-11:30
Plats: Linköpings slott

Anmäl intresse senast 29 september till anna.momcilovic@lansstyrelsen.se

Kontakt