Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Träddagen samlade länets experter inom träd

Folksamling som samlats runt ett träd.

Tisdagen den 20 september uppmärksammades gamla träd under en heldag på Konsert och kongress i Linköping. Länsstyrelsen Östergötland bjöd in för att öka kunskapen om träden, trädens skydd och dess skötsel. Men också om trädens roll i samhället och vilken nytta vi människor har av träd.

Idag är många gamla träd i Östergötlands stadsmiljöer hotade. Det kan vara av flera anledningar: sjukdomar, nybyggnationer av hus, vägar och annan samhällsbyggnad eller helt enkelt ålderdom.

Träddagen är till för att bredda kunskapen om utmaningarna bland de som arbetar med gamla träd. Ett nittiotal förvaltare, entreprenörer, arborister, kommunekologer och samhällsplanerare samlades.

- Det här är en dag när vi vill sprida kunskap om gamla träd och deras betydelse, säger Nicklas Jansson, biolog Länsstyrelsen Östergötland. Det finns olika perspektiv på träden där vi kan lära oss varandra, exempelvis naturvårdare och samhällsplanerare.

Talare under Träddagen

Landshövding Carl Fredrik Graf, Länsstyrelsen Östergötland. ”Inledning och välkomsttal.”

Jan Persson, länsarkitekt, Länsstyrelsen Östergötland. ”Träden i samhällsbyggnadsprocessen.”

Johan Östberg, landskapsingenjör, Trädkontoret. ”Hur träden bidrar till hållbara städer”, ” Gamla träd: Risker och säkerhet.”

Karin Sandberg, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Västmanland. ”Nya mål och åtgärder för särskilt skyddsvärda träd i offentliga miljöer.”

Raoul Hjärtström, antikvarie och Adam Bergner, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Östergötland. ”Trädens skydd i staden: alléer, byggnadsminnen och kyrkogårdar.”

Mia Agvald Jägborn, kommunekolog och Carolina Olsson, landskapsarkitekt, Norrköpings Kommun. ”Skötsel av Norrköpings promenader”.

Anton Sunnergren, kommunekolog, Åtvidabergs kommun ”Almsjukan i stadsmiljön.”

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss